USE OF MULTIMEDIA TOOLS IN THE TRAINING OF PEDAGOGICAL COLLEGES STUDENTS

Authors

  • Olga M. Naumenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v8i4.102

Keywords:

multimedia, interactivity, computer, training, computer support of training

Abstract

Current questions concerning the introduction of information and communication technologies tools into the pedagogical college teacher training using the essentially new ways of informative activity are considered. On the basis of the researches having been spent in the pedagogical colleges of Kyiv, there are analyzed possible scenarios of use of such multimedia tools in educational process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olga M. Naumenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

младший научный сотрудник

References

Аносов І.П. Людина в Інтернет-технологічному освітньому процесі: до постановки проблеми // Педагогіка і психологія формувань творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя, 2002. Вип.24. – С. 133-139.

Богданова І.М. Інформаційно-модульна технологія як умова забезпечення саморозвитку особистості майбутнього вчителя // Наука і освіта. – 2002. – №1. – С. 76-79.

Бичков О.О. До проблеми оптимізації навчального процесу в сучасних умовах використання мультимедійних технологій (на матеріалі вивчення іноземної мови) // Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. Випуск 42. – К.: НМЦ вищої освіти МОН України, 2006. – С. 6-43

Корсунська Н.О. Оптимізація комп’ютерних технологій навчання // Професійно-технічна освіта. – 1998. – № 1. – С. 33-38.

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. // Зб. наук. пр. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2000. – Ч. І – 486 с., Ч. ІІ – 531 с.

Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. – М.: Школа-пресс, 1994.

Инновационное обучение: стратегия и практика. / Под ред. В. Ляудис. – М.: Новая школа, 1994. – 144 с.

How to Cite

Naumenko, O. M. (2010). USE OF MULTIMEDIA TOOLS IN THE TRAINING OF PEDAGOGICAL COLLEGES STUDENTS. Information Technologies and Learning Tools, 8(4). https://doi.org/10.33407/itlt.v8i4.102

Issue

Section

Learning tools in modern pedagogical systems

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>