COMPUTER TESTS AS THE PART OF THE COURSE "DATA BASE AND INFORMATION SYSTEM"

Authors

  • Oksana L. Zarytska Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v7i3.115

Keywords:

computer test, module, data base, information system, distance learning

Abstract

The article highlights the stages of creation and the results of computer test method implementation during the course "Data Base and Information System". The possibilities of computer test control as one of the effective means of students' knowledge diagnosis under the conditions of distance learning are determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oksana L. Zarytska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr

старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики

References

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч. 1. – 252 с.

Спірін О.М. Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології / Спірін О.М. // Вісник Житомирського державного університету. – 2005. – № 24. – C. 125–129.

Бурда М. І. Методичні основи диференційованого формування геометричних умінь учнів основної школи: Дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Бурда Михайло Іванович ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1994. – 347 с.

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К.: Редакційно-видавничий відділ АПН України, 1995. – 47 с.

Зарицька О.Л. Комп'ютерні тести з інформатики в системі дистанційного навчання / О.Л. Зарицька // Вісник Житомирського державного університету. – 2006. – № 29. – C. 76–80.

Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців / Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

Как убедиться в дискриминативности, недежности, валидности тестов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cde.sakha.ru/Sgpa/StudTest/KakTest/6.htm.

Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – 7-е изд. – СПб.: Издательский дом "Питер", 2005. – 688 с.

Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стенли. – М.: Прогресс, 1976. – 495 с.

How to Cite

Zarytska, O. L. (2010). COMPUTER TESTS AS THE PART OF THE COURSE "DATA BASE AND INFORMATION SYSTEM". Information Technologies and Learning Tools, 7(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v7i3.115

Issue

Section

Learning tools in modern pedagogical systems