INFORMATIVE SPACE OF UKRAINE: THE ROLE OF THE EDUCATIVE LIBRARIES IN ITS FORMATION
PDF (Ukrainian)

Keywords

informative space
informative and educative resources
full-text databases
abstract database

How to Cite

[1]
P. I. Rohova and N. V. Varaksina, “INFORMATIVE SPACE OF UKRAINE: THE ROLE OF THE EDUCATIVE LIBRARIES IN ITS FORMATION”, ITLT, vol. 7, no. 3, Aug. 2010, doi: 10.33407/itlt.v7i3.120.

Abstract

There are considered the main approaches of activity of V.O. Sukhomlynskiy State Scientific Pedagogical Library of Ukraine and networks of educative libraries of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine as well as the Ministry of Education and Science of Ukraine on creating of state informative space and its filling with the resources on psychological and pedagogical questions and education.
PDF (Ukrainian)

References

Артемов Ю.І. Три етапі інформатизації ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Юрій Артемов // Історія освітянських бібліотек України: [наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. – К.]: Вирій, 2006. – С.124–127.

Берестова Т.Ф. Информационное пространство библиотеки: понятие и структура / Т.Ф.Берестова // Библиотековедение. – 2007. – №4. – С.38–43; №5. – С.46–49.

Берестова Т.Ф. Государственная информационная политика – инструмент обеспечение единства информационного пространства /Научные и технические библиотеки. – 2006. – № 8. – С.15–28.

Глоссарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glossary.ru/. – Загл. с экрана.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: глоссарий. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/glossary?p_gl_id=868. – Загл. с экрана.

Жук Ю.О. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України [Електронний ресурс] / Жук Юрій Олексійович // Інформаційні технології і засоби навчання; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. – 2007. – №2. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm. – Загол. з екрану.

Задорожна Н.Т. Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору [Електронний ресурс] / Задорожна Наталія Тимофеевна, Кузнецова Тетяна Володимирівна, Сотникова Тетяна Ринатівна // Інформаційні технології і засоби навчання; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. – 2007. – №3. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em4/content/07zntfee.htm. – Загол. з екрану.

Здановська В.П. Бібліотеки інститутів післядипломної педагогічної освіти – центри інформаційної підтримки освіти в регіонах України / В.П. Здановська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, НАН України. – Київ: [б. в.], 2006. – Вип. 16. – С.52–63. – Бібліогр.: 12 назв.

Зуев С.Э. Измерения информационного пространства (политики, технологии, возможности) [Электронный ресурс] / С.Э. Зуев // Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. А.В.Лебедев. – Режим доступа: http://www.museum.ru/future/part01/010601.htm. – Загл. с экрана.

Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / В.М. Брижко, О.М. Кальченко, В.С. Цимбалюк та ін. За ред. докт. юр. наук, проф. Р.А. Калюжного, докт. екон. наук, проф. М.Я. Швеца. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.

Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів – важлива складова якісної підготовки фахівців: рішення Колегії Міністерства освіти і науки України № 14/1-19 від 22.11.07 // Архів Міністерства освіти і науки України.

Колин К.К. Человек в информационном обществе: новые задачи для образования, науки и культуры / К.К. Колин // Школьная библиотека. – 2007. – №8. – С.65–71.

Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України / АПН України: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. Авт. кол.: О.В. Сухомлинська (кер.), В.Ю. Биков, П.І. Рогова, Ю.І. Артемов // Освіта України. – 2006. – 17 березня. (№21). – С.6.

Костюк В.Н. Информация как социальный и экономический ресурс / В.Н. Костюк. – М.: Магистр, 1997. – 48с. – (Общество и проблемы. Проблемы формирования открытого общества в России).

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України №537-V від 09.01.07 // Офіційний вісник України. – 2007. – №8. – С.9–18.

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України // Шкільна бібліотека плюс. – 2003. – Серпень. – №3–4. – С.1–4.

Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів Украйни № 653-р від 15.08.07. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=653-2007-%F0. – Загол. з екрану.

Рогова П.І. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / П.І. Рогова // Вісник Книжкової палаті. – 2007. – №11. – С.23–29; №12. – С.32–36.

Сизов Б.Н. Информационно-образовательные ресурсы ГНПБ им. К.Д. Ушинского: состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / Сизов Б.Н., Макарова Т.С. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ, 2005. – 1 электрон. опт. диск.

Трач Ю. Інформаційне суспільство: ґенеза та сутність / Юлія Трач // Вісник Книжкової палати. – 2007. – №1. – С.35–38.

Хемчян І.І. Науково-методичне забезпечення мережі освітянських бібліотек України – важливий напрямок діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського / І.І. Хемчян // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, НАН України. – Київ: [б. в.], 2006. – Вип.16. – С.63–77. – Бібліогр.: 21 назв.

Шрайберг Я.Л. Роль библиотек в преобразовании гражданского общества в информационное // Научные и технические библиотеки. – 2000. – №4. – С.83–92.

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.