TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF GLOBAL EDUCATIONAL NETWORKS (FOREIGN EXPERIENCE)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v6i2.127

Keywords:

informatization of education, educational environment, global educational nets

Abstract

In the article the general tendencies of development of global educational networks, use of their resources in education systems of foreign countries are analyzed. The examples of the most popular educational nets are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna D. Malytska, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

старший научный сотрудник Информационно-аналитического отдела педагогических инноваций

References

Глобальна Російська освітня мережа. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.redline.ru/ – заголовок з екрану.

Глобальна освітня мережа Xplora. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/hands_on_brains_on.htm. – Заголовок з екрану.

Глобальна мережа GLORIAD. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gloriad.org/gloriad/index.html. – Заголовок з екрану.

Глобальна шкільна мережа Global School Network. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalschoolnet.org/index.html. – Заголовок з екрану.

Глобальна освітня мережа HappyChild. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.happychild.org/. – Заголовок з екрану.

Дакарський план дій (Dakar Framework for action). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.unesco.kz/education/efa/dfa_eng.pdf. – Заголовок з екрану.

Декларація в сфері розвитку європейської політики стосовно використання новітніх інформаційних технологій – Портал Ради Європи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/. – Заголовок з екрану.

Закон України Про інформацію. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/laws/1149672211/. – Заголовок з екрану.

Закон України «Про Національну програму інформатизації».– [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://osvita.org.ua/distance/pravo/08.html. – Заголовок з екрану.

Законодавство України про інформацію// Бюлетень законодавства і юридичної політики України. – 1998. – №7. – С. 8–272.

Інформатизація і комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів України – 2- років /А.М. Гуржій, В.Ю. Биков, В.В. Гапон, М.Я. Плескач// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №5. – С. 3–11.

Іспанська освітня мережа EducaRed. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educared.net/. – Заголовок з екрану.

Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html. – Заголовок з екрану.

Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл/ В.О. Огнев’юк, В.Ю. Биков, М.І. Жалдак та ін.// Комп’ютер у школі та сім’ї. –– 2000. –– №3. –– С. 3–10.

Мережа Skillsnet. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Net works/Skillsnet/intro.asp). – Заголовок з екрану.

Міжнародна освітня та ресурсна мережа «IEARN». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.iearn.org.ua/index.html. – Заголовок з екрану.

Навчаюча мережа з глобального розвитку (Red Global de Apredizaje para el Dessarrollo). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://alc.gdln.org/guarare/. – Заголовок з екрану.

Національна доктрина розвитку освіти, розділ IХ «Інформаційні технології в освіті»», п. 19). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/Ukaz_Pr_347.doc. – Заголовок з екрану.

Операційні системи та мережі шкільних комп’ютерних комплексів: Навч. посіб. для слухачів системи підвищ. кваліфікації /В.Ю. Биков, В.Д. Руденко; Ін-т систем дослідж. освіти України, Укр. ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів освіти. –К.: Компас, 1993 – 279 с.

Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця /Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. –К.: ІЗМН, 1997. – 264 с.

Партнерство з отримання глобальних знань GKP (Global Knowledge Partnership). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalknowledge.org/. – Заголовок з екрану.

Проект Дескартес. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://descartes.cnice.mecd.es/ingles/presentacion/Proyecto%20Descartes%20(presentacion).htm. – Заголовок з екрану.

Російський портал Інтернет-освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dictionary.fio.ru/article – Заголовок з екрану.

Російська Федерація «Интернет-образования». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.fio.ru/. – Заголовок з екрану.

Російська федерація дистанційної освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tmn.fio.ru/works/01x/306/. – Заголовок з екрану.

Російський загальноосвітній портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.school.edu.ru. – Заголовок з екрану.

Спільнота навчаючої мережі (CLN) Community Learning Network. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cln.org/index.html. – Заголовок з екрану.

Українська освітня мережа (Educational Network Ukraine). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ednu.kiev.ua. – Заголовок з екрану.

Український педагогічний словник. /Семен Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

Электронные компоненты информационно-образовательной среды. – Российский портал открытого образования. –В.А. Красильникова, П.В. Веденеев, А.С. Заварихин, Т.Н. Казарина. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.openet.ru. – Заголовок з екрану.

How to Cite

[1]
I. D. Malytska, “TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF GLOBAL EDUCATIONAL NETWORKS (FOREIGN EXPERIENCE)”, ITLT, vol. 6, no. 2, Aug. 2010.

Issue

Section

Problems of creation of single informative educational space

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>