BLENDED LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS AND STRATEGY OF IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1434

Keywords:

educational process, blended learning, distance learning, e-learning, information and communication technology strategy

Abstract

The relevance of the material presented in the article is caused by the system implementation of modern information and communication technologies into the educational process of higher educational institutions, that induces the appearance of new kinds and forms of its organization, such as blended learning. Today, there is no single view of the content of this phenomenon among scientists. Based on the analysis of scientific literature and practical developments of pedagogical community the author has analyzed the content and features of the concept of "blended learning", highlighted two approaches to its understanding: narrow and wide. There is presented a generalized classification of blended learning models, as well as proposed strategic stages of its implementation in activities of educational institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kostiantyn L. Buhaichuk, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv

associate professor, PhD, head of the research laboratory on the problems of combating crime

References

Sharples, M., Adams, A., Ferguson, R., Gaved, M., McAndrew, P., Rienties, B., Weller, M., & Whitelock, D. Innovating Pedagogy 2014: Open University Innovation Report 3 [Електронний ресурс] Milton Keynes: The Open University. – Режим доступу: http://goo.gl/cuKalV (Назва з екрану).

Змішане навчання [Текст] : монографія / С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, В.М. Кухаренко, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред.. В.М. Кухаренка – ХПІ, Харків, 2016. – 275 с.

Воротникова, І.П. Змішані моделі навчання у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / І.П. Воротникова // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки -XXI сторіччя» (25 лютого - 1 березня 2015 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – С. 29-31.

Данькевич Л.Р. Ефективність застосування системи змішаного навчання у викладанні ділової англійської мови [Текст] / Л.Р. Данькевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. –¬ Вип. 137.¬ – С. 236¬-239.

Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання [Текст] / В.М.Кухаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 53-67.

Пьяных Е.Г., Немчанинова Ю.П. Смешанное обучение как эффективная форма работы с магистрами в области естественно-научного образования[Текст] / Е.Г. Пьяных, Ю.П. Немчанинова // Вестник ТГПУ. – 2012. – №7. – С. 257-260.

Рашевська Н.В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема[Текст] / Н.В. Рашевська // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», Черкаси: ЧНУ. – 2010. – Вип. 191.¬ – С. 89-96.

Фандей В.А. Смешанное обучение: современное состояние и классификация моделей смешанного обучения [Текст] / В.А. Фандей // Информатизация образования и науки. – 2011. – № 4(12). – С. 115-125.

Шроль Т.С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти [Електронний ресурс] / Т.С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2016. – Вип. 13(1). – С. 166-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__52 (Назва з екрану).

Friesen Norm Report: Defining Blended Learning [Електронний ресурс] / Norm Friesen (August 2012). – Режим доступу: http://goo.gl/XFtCv3 (Назва з екрану).

Graham C.R. Blended learning systems [Електронний ресурс] / C.R. Graham // CJ Bonk & CR Graham, The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. Pfeiffer. 2006. – Режим доступу: http://mypage.iu.edu/~cjbonk/graham_intro.pdf (Назва з екрану).

Allen I. Elaine, Seaman Jeff Going The Distance: Online Education in the U.S. [Текст] / Elaine I. Allen, Jeff Seaman, 2011. − Babson Survey Research Group and Quahog Research Group. – 40 p.

Логинова А. В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения [Текст] / А. В. Логинова // Молодой ученый. – 2015. – №7. – С. 809-811.

Чередніченко Г.А., Шапран Л.Ю. Модель змішаного навчання і її використання у викладанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015 р.): тези доповідей. – К.: КНУБА, 2015. – 68 с. – Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=83 (Назва з екрану).

Стрюк А.М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.10 / Андрій Миколайович Стрюк. – К., 2012. – 312c.

Banados E. A. blended-learning pedagogical model for teaching and learning EFL successfully through an online interactive multimedia environment [Текст] / E. A. Banados // CALICO Journal. – 2006. – № 23 (3) . – P. 533-550.

Heather Staker and Michael B. Horn Classifying K–12 blended learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.christenseninstitute.org/publications/classifying-k-12-blended-learning-2 (Назва з екрану).

Blended Learning: Define [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/blended-learning (Назва з екрану).

Духніч Ю. Смешанное обучение [Електронний ресурс]: Портал проекту «Smart Education» / Ю. Духніч. – Режим доступу: http://www.smart-edu.com/bended-learning.html (Назва з екрану)

Kathleen M. Frankle Blended Learning: The Key to Successful Web-Based Training and Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goo.gl/hWbR7z (Назва з екрану).

Majumdar Arunima Blended Learning: Different combinations that work [Електронний ресурс] / Arunima Majumdar. – Режим доступу: http://goo.gl/ksNYi1 (Назва з екрану).

Бугайчук К.Л. Формальное, неформальное и информальное дистанционное обучение: сущность, соотношение, перспективы [Текст] / К.Л. Бугайчук // RELARN-2013: Материалы ХХ юбилейной конференции представителей региональных научно-образовательных сетей 1-6 июня 2013 г., Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2013. ‒ С. 114-121.

Бугайчук К.Л. «Перевернуте навчання» як інноваційна методика підготовки правоохоронців [Текст] / К.Л. Бугайчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р., м. Харків, ХНУВС. – С. 151-155

Вольневич О.І. Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні / О. І. Вольневич // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 36, вип. 4. – С. 121-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_36_4_14 (Назва з екрану)

Смешанное обучение: 6 моделей для применения в современной школе [Електронний ресурс]: Офіційний блог освітнього проекту «Мобильное электронное образование». – Режим доступу: http://goo.gl/ktkiVu (Назва з екрану).

Кодекс республіки Білорусь про освіту [Електронний ресурс]: Закон республіки Білорусь від 13.01.2011 р., № 243-З. – Режим доступу: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=HK1100243#&Article=89 (Назва з екрану).

Локтева Е.В. Про это ваше смешанное обучение [Електронний ресурс] / Е.В. Локтева. – Режим доступу: http://elokteva.blogspot.com/2015/11/blog-post_19.html (Назва з екрану).

Бугайчук К.Л. Стратегія впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах системи МВС: з чого починати і як не помилитися? [Текст] / К.Л. Бугайчук // Інноваційні технології підготовки правоохоронців: Матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2011 р., Київ, НАВСУ. – С.155-157.

Published

2016-09-30

How to Cite

Buhaichuk, K. L. (2016). BLENDED LEARNING: THEORETICAL ANALYSIS AND STRATEGY OF IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, 54(4), 1–18. https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1434

Issue

Section

The methodology, theory, philosophy and history of the use of ICT in education