RESEARCH OF ICT INFLUENCING ON PERSONALITY QUALITIES OF PUPILS OF INITIAL CLASSES AND CONDITIONS OF EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL SCHOOL

Petro M. Bisirkin

Abstract

In the article the features of use of information-communication technologies in educational process of initial classes in general school are stated. The dependence of results of mental qualities formation of primary school pupils on quality of didactic oriented ICT means and heterogeneity of formation of a number (line) of intellectual processes of primary school pupils at use of hereinafter means in educational activities shown.

Keywords

general school; primary school; information-communication technologiesReferences

Бісіркін П.М. Інформаційні технології та особистість учня молодших класів середньої загальноосвітньої школи. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наукових пр. / Херсонський державний педагогічний Університет. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 11 – 12.

Бондаревська В.М. Дитина та нові інформаційні технології: позитивні та негативні наслідки нової культури людського життя // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 1. – С. 49 – 52.

Волошина В.В. Психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – К., 1997. – 25 с.

Гунько С.О. Формування знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів: Дис. … канд. пед. наук. – К., 1999. – С. 58 – 59.

Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання. – К., 1997. – С. 177, 183.

Друзь З.В. Нестандартні завдання у стимулюванні пізнавальної діяльності учнів початкових класів: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 1997. – С. 2, 14 – 15.

Ермолаев О.Ю., Матюрина Т.М. Внимание школьника. – М., 1988. – С. 23 – 27, 30, 65, 69, 78 – 79.

Жебровський Б.М., Ломаковська Г.В. Про концепцію інформатизації шкіл м. Києва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 1. – С. 3 – 5.

Жук Ю.О., Бісіркін П.М. Вплив КОЗН на особистісні особливості учня молодших класів. Комп’ютери у навчальному процесі: Матеріали 2-ої Всеукраїнської конференції 29–30 жовтня 2002 року / Збірник під ред. М.В. Дудика. – Умань: Алмі, 2002. – 84 с.

Кивлюк О.П. Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2001. – № 5. – С. 33 – 34.

Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови вивчення в спеціальній школі. Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2001. – 20 с.

Листрова Л. Чему учить на уроках информатики // Компьютер в школе. – №5. – С. 17 – 19.

Смольська Л.М. Формування творчого мислення молодших школярів у процесі вивчення рідної мови: Автореф. канд. .пед. наук. – К., 1999. – С. 2, 15 – 16.

Сорокина Е. Ейдетика, компьютер и малыш // Компьютер в школе. – 2000. – № 3, 4. – С. 39 – 40, 35–38.

Теплицький І.О. Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп’ютерного моделювання. Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2001. – 20 с.

Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: «Наука», 1988. – 207 с.


DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v5i1.147Copyright (c) 2010 Petro M. Bisirkin


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.