SOME ASPECTS OF FUTURE TEACHERS TRAINING TO ICT USING IN EDUCATIONAL ACTIVITY

Authors

  • Olga M. Naumenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v4i3.163

Keywords:

multimedia, interactivity, computer, training, computer support of training

Abstract

It is given an example of constructions the training course for students of pedagogical college. It is expected, that mastering of offered course independently will allow the future teacher of the foreign language to develop and use ICT resources in learning process. It is provided also, that the skills obtained by them hereinafter will be developed and be improved, and application of multimedia technologies will not be incidental.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olga M. Naumenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

младший научный сотрудник

References

Аносов І.П. Людина в Інтернет-технологічному освітньому процесі: до постановки проблеми // Педагогіка і психологія формувань творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип.24. – С. 33-139.

Баханов К. Що таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. – №3. – С. 24.

Богданова І.М. Інформаційно-модульна технологія як умова забезпечення саморозвитку особистості майбутнього вчителя. // Наука і освіта. – 2002. – №1. – С.76-79.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь. – 1997. – 376 с.

Гуревич Р., Коломієць А. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. – №2. – С. 52-53.

Корсунська Н.О. Оптимізація комп’ютерних технологій навчання // Професійно-технічна освіта. – 1998. – №1. – С. 33-38.

Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2002. – 255 с.

Сисоєва С. Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження // Неперервна проф. освіта: теорія і практика. – 2002. – Вип. 4 (8). – С. 69-79.

Нові технології навчання. / За ред. В.Д. Шарко. – Херсон: Олді-Плюс, 2001. – 206 с.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2000. – Ч. І – 486 с., Ч. ІІ – 531 с.

How to Cite

Naumenko, O. M. (2010). SOME ASPECTS OF FUTURE TEACHERS TRAINING TO ICT USING IN EDUCATIONAL ACTIVITY. Information Technologies and Learning Tools, 4(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v4i3.163

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>