ADMINISTRATIVE INFORMATION NETWORKS IN THE SYSTEM OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

Keywords: informative network, information and communication technologies, informative resources

Abstract

The author considers different types of information networks, some problems of educational information networks formation abroad and gives the characteristics of information networks taking into account the usage of information and communication technologies in the general secondary education.

Author Biography

Oksana Ye. Kravchina, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

молодший науковий співробітник Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій

References

EURYDICE (The Educational Information Network in the European Community) – Освітянська інформаційна мережа Європейського Співтовариства. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurydice.org/ – Заголовок з екрану.

FidoNet – всесвітня любительська комп'ютерна мережа – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fido-online.com/ – Заголовок з екрану.

Jefferson Country Public School. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jefferson.k12.ky.us/ – Заголовок з екрану.

NSBA – National School Boards Association (School Boards Leadership for Student Achievement) Національна асоціація шкільних рад (Школа лідерства для успішності учнів) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsba.org/tln – Заголовок з екрану.

School Leaders Network (SLN) – Мережа Школи Лідерів – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.connectleadsucceed.org – Заголовок з екрану.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252 с.

Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Моногр. – К.: Айлант, 2005. – 275 с.

Section
Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends