FEATURES OF PROFILЕ LEARNING OF NATURAL SCIENCES AND PUPILS PERSONAL QUALITIES IN BEFORE PROFILЕ CLASSES OF SECONDARY SCHOOL

Authors

  • Petro M. Bisirkin Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v14i6.206

Keywords:

before profile training, pupils’ personal qualities

Abstract

The article describes the features of before profile learning in secondary schools, the importance of pupils’ personal qualities in before profile class.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Petro M. Bisirkin, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

научный сотрудник

References

Авраменко М. М. Профільне навчання в середній школі Федеративної Республіки Німеччини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогики» / М. М. Авраменко. Інститут педагогіки АПН України. – К., 2007. – 20с.

Бібік Н. М. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії практиці. / Н. М. Бібік // Профільне навчання :Теорія і практика: 36. наук, праць за матеріалами методолог. семінару АПН України.– К.: Пед.Преса, 2006. – c.23–29.

Бурда М. І. Особистісна орієнтація змісту профільного навчання / М. І.Бурда // Профільне навчання: Теорія і практика: 36. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К.: Пед.Преса, 2006. ─ с.100–104.

Губачов О. Побудова структурно-функціональної моделі індивідуалізації допрофільної підготовки учнів основної школи: дидактичні аспекти / О. Губачов // Освіта і управління. – 2007. – Том 10. – N 1. – С. 57–62.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти./ Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24. ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: www.mon.gov.ua/education/average/drzh_stand.doc.

Концепція профільного навчання в старшій школі: за станом на 27 березня 2007 р. / Затверджено Рішенням колегії Міносвіти і науки України 25.09.2003 N 10/12-2. ─ [Електронний ресурс] .─ Режим доступу: www.uazakon.com/document/fpart86/idx86618.htm.

Максименко С. Д. Психологічний супровід профільного навчання / С. Д. Максименко // Профільне навчання: Теорія і практика: 36. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К.: Пед. Преса, 2006. ─ с. 36–40.

Милерян Е. А. Психология формирования общетрудовых политехнических учений / Е. А. Милерян – М., «Педагогика», 1973. – 300 с.

Рибалка В. В. Психологічна допомога особистості учня як суб'єкта профільного самовизначення / В. В. Рибалка // Профільне навчання: Теорія і практика: 36. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К.: Пед.Преса, 2006. – с.43–46.

Сидоренко О. Л. Профільна освіта і професійна орієнтація в школі взаємопов’язані складові соціалізації учнівської молоді / О. Л. Сидоренко // Профільне навчання: Теорія і практика: 36. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К.: Пед. Преса, 2006. – с. 85–89.

Федотова Т. Ю. Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших подростков в условиях адаптации ко второй ступени обучения: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Федотова Тамара Юрьевна. – ., 2005. – 153 с.

Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности: Психология личности / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтера, А. А. Пузырея. – М., 1982. ─ [Електронний ресурс].─ Режим доступу: http://psychology.net.ru/dictionaries/biography.html?word=1113

How to Cite

[1]
P. M. Bisirkin, “FEATURES OF PROFILЕ LEARNING OF NATURAL SCIENCES AND PUPILS PERSONAL QUALITIES IN BEFORE PROFILЕ CLASSES OF SECONDARY SCHOOL”, ITLT, vol. 14, no. 6, Aug. 2010.

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment