TENDENCIES OF CREATION AND USE OF ELECTRONIC INFORMATIION RESOURCES AND SERVICES

Authors

  • Valerii M. Saukh Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
  • Svitlana M. Ivanova Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0002-3613-9202

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v14i6.212

Keywords:

electronic information resources and services, electronic libraries, control system by information resources

Abstract

In the article there are considered the most essential tendencies of creation and use of electronic information resources and services in the field of information providing of science and education, namely: modern libraries, publishing houses, control system by information resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Valerii M. Saukh, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

старший научный сотрудник

Svitlana M. Ivanova, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

заведующий отделом компьютерно ориентированных систем обучения и исследований

References

Антопольський А. Б. Електронні бібліотеки: принципи створення / А. Б. Антопольський, Т. Ст Майстро-віч. — М.: Ліберея-бібінформ, 2007. — 288 с. – (Бібліотекар і час. XXI століття, вып. 56).

Букатов А. А., Муратова Г. А., Шаройко О. В. Розвиток середовища віддаленого доступу до інформаційних ресурсів освітніх і наукових установ Південного федерального округу // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інформаційні технології і телекомунікації в освіті і науці», Туреччина, травень 2006, с. 166‑167.

Демідов А. А. Доступ до інформації: створення Президентської бібліотеки / А. Демідов // Біб. справа. – 2007. – № 7. – С. 6–9.

Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті. – 3-е видавництво, стер. – М.: Видавничий центр “Академія”, 2007. – 192 с.

Земськов А. І. Електронна інформація і електронні ресурси: публікації і документи, фонди і бібліотеки / А. І. Земськов, Я. Л. Шрайберг. – М.: ФАЇР, 2007. – 528с: мул. - (Спеціальний видавничий проект для бібліотек).

Линд Д., Керн С. Lotus і Notes Dominо 5/6, / 2-е вид., перероб. і доп./ Пер. з англ. – К.: ТОВ “ТВД DiaSoft“. – 2005. – 1024 с.

Резниченко В.А., Захарова О.В., Захарова Е.Г. Електронні бібліотеки: інформаційні ресурси та сервіси // Проблеми програмування. – 2005. – № 4. – С. 60–72.

Романенко В. Н. Сетевой інформаційний пошук: практ. посібник / В. Н. Романенко, Р. С. Никітіна; отв. ред. Т. Захарчук. – СПб.: Професія, 2005. – 286 с.

Тараненко Л. Г. Технологічне проектування процесів експлуатації електронних ресурсів / Л. Г. Тараненко // Бібліографія. – 2006. – № 1. – С. 5–10.

Ярошенко Т. О. Наукова інформація у відкритому доступі : нові моделі комунікації в інформаційному суспільстві / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. - –№ 4. – С.80–87.

Шрайберг Я. Л. Бібліотеки, електронна інформація і змінне суспільство в інформаційному столітті / Я. Л. Шрайберг // Науч. і техн. б-ки. – 2007. – № 1. – С. 25–56.

Audit Bureau of Circulations. Newsbulletin. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.accessabc.com/newsbulletin/index.htm.

EPrints. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eprints.org/openaccess/

Witten I.H., Bainbridge D., Boddie S.J. Power to the people: End-user building of digital library collections // Proc. Joint Conference on Digital Libraries Roanoke,VA – June, 2000.– P.94–103.

How to Cite

[1]
V. M. Saukh and S. M. Ivanova, “TENDENCIES OF CREATION AND USE OF ELECTRONIC INFORMATIION RESOURCES AND SERVICES”, ITLT, vol. 14, no. 6, Aug. 2010.

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>