FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF FUTURE IT SPECIALISTS

Keywords: self-educational competence, IT specialist, information and communication technologies, educational portal, cloud platforms

Abstract

The article deals with theoretical and practical aspects of self-educational competence formation of IT students. It determines the concept and structure of self-educational competence, analyzes the information resources and services that are used to develop it. The article offers the system of ICT-tools for the formation of self-educational competence of future IT specialists: the resources of the University educational portal, the online academy, massive open professionally-oriented online courses, computer-aided code verification systems, practical programming courses, cloud platforms for the development of software systems, the environment for implementing collective projects. It defines the system of indicators of self-educational competence according to such components, as: motivational-value-based, organizational-technological, practice-activity, reflexive-analytic, and determines the following levels of formation of self-educational competence of future IT specialists, which will reflect the qualitative and quantitative characteristics of the concept under study: high, middle, and low. The article presents the results of experimental research on formation of self-educational competence of future IT specialists using the developed system of ICT tools, in particular, positive effect of using the ICT tools in the learning process on the level of self-educational competence of future IT specialists. Theoretical and methodological aspects of the future IT specialists’ self-educational competence formation by means of using resources and services of the information and educational environment of the higher educational institution are substantiated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Olena G. Glazunova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Information Technology
Tetiana V. Voloshyna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Senior Lecturer, Department of Information and Distance Technology
Yevhenii M. Starychenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Senior Lecturer of the Information Systems Department

References

. L. Bilousova, O. Kyselova, “Kompetentnist samoosvity v suchasnykh umovakh”, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, vol. 1, no. 27, 2012 (in Ukrainian)

. N. Bukhlova, “Orhanizatsiia samoosvitnoi diialnosti uchniv”. Kharkiv, Ukraina: Osnova, 2003 (in Ukrainian)

. N. Voropai, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv zasobamy informatsiino- komunikatsiinykh tekhnolohii”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Kherson. derzh. un-t, Kherson, 2011 (in Ukrainian)

. R. Hurevych, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv na osnovi osvitnoi ta profesiinoi diialnosti”, Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, vol. 5, pp. 39-44, 2012 (in Ukrainian)

. L. Yevsiukova, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentsii - neobkhidna umova yakisnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv bezpeky zhyttiediialnosti”, Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, vol. 30, pp. 351-355, 2012 (in Ukrainian)

. S. Kasiiants, “Rol samoosvitnoi kompetentnosti u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv”, Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody»: Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy v konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru», dodatok 1 do vyp. 31, tom II (44), s. 442-455, 2012 (in Ukrainian)

. S. Kasiiants, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi profesiinoi pidhotovky”, dys. kand. ped. nauk, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova, Kyiv, 2017 (in Ukrainian)

. I. Mosia, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv”. Kyiv, Ukraina: Vyd-vo In-tu prof.-tekhn. osvity NAPN Ukrainy, 2013 (in Ukrainian)

. L. Bilousova, O. Kyselova, “Tekhnolohiia formuvannia u maibutnikh pedahohiv kompetentnosti samoosvity z vykorystanniam potentsialu informatsiino-navchalnoho seredovyshcha”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, vol. 3, pp. 11-20, 2009 (in Ukrainian)

. O. Kopyl, “Pedahohichni umovy vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii pry formuvanni samoosvitnoi kompetentnosti”, Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu, vol. LIX, pp. 108–113, 2012 (in Ukrainian)

. O. Fedorenko, “Chynnyky formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky, vol. 1 no. 73, pp. 155-158, 2014 (in Ukrainian)

. E. Chebotareva, “Razvitie samoobrazovatel'noj kompetentnosti studentov v processe proektnoj dejatel'nosti”, Vestnik Tambovskogo universiteta im. G. R. Derzhavina. Serija «Gumanitarnye nauki», vol. 5, no. 73, pp. 121-125, 2009 (in Russian)

. O. Shcholok, “Informatsiino-navchalne seredovyshche yak chynnyk formuvannia kompetentnosti v maibutnoho fakhivtsia u protsesi samoosvity”, Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky, vol. 43, pp. 366-370, 2006 (in Ukrainian)

. N. Dovmantovych, “Samoosvitnia kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv u pedahohichnii teorii”, Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka, vol. 3, pp. 18-22, 2014 (in Ukrainian)

. S. Striguna, “Essence of Self-Education Competence in Pedagogy”, Society. Integration. Education, vol. I, pp. 405-414, May. 2015. doi: 10.17770/sie2015vol1.308 (in English)

. O. Ovcharuk, “Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity”, Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky. Kyiv, Ukraina: K.I.S., 2003 (in Ukrainian)

. A. Nasimov, “Shaping self-educational competence beside pupils of the institutions of the average vocational training”, ILT’2015 conference Singapore, pp. 122-123, 2015. doi: 10.15550/ASJ.2015.06.122 (in English)

. N. Kovalenko, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly silskoi mistsevosti”, avtoref. dys. kand. ped. nauk, Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A.S. Makarenka, Sumy, 2009 (in Ukrainian)

. Iu. Pryshupa, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-budivelnykiv u protsesi profesiinoi pidhotovky”, dys. kan. ped. nauk, Natsionalnyi aviatsiinyi universytet, Kyiv, 2016 (in Ukrainian)

. E. Chebotareva, “Informacionnye tehnologii v razvitii samoobrazovatel'noj kompetentnosti studentov”, Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta: Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija», vol. 6, no. 16, pp.185–186, 2009 (in Russian)

. S. Bodnar, “Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia inozemnoi movy”. [Online]. Available: http://pedagogica.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/19.pdf (in Ukrainian)

. B. Vovk, “Pedahohichni umovy formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv praktychnoho navchannia PTN”. [Online]. Available: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1165/1223 (in Ukrainian)

. H. Lebed, “Intensyfikatsiia navchalnoho protsesi yak neobkhidna umova rozvytku samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu”, Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi, vol. 4, no. 9, pp. 180-186, 2014 (in Ukrainian)

. M. Olkhovska, “Spetsyfika formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv- pedahohiv”, Naukovi pratsi, vol. 161, no. 173, pp. 84-88, 2013 (in Ukrainian)

. O. Fedorenko, H. Zyma, “Vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii dlia formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u istorychnomu aspekti”. [Online]. Available: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/7.PDF (in Ukrainian)

. A. Samusevica, S. Striguna, “The Development of Teachers' Pedagogical Competence in The Process of Self-Education at The University”, 3 International conference on lifelong education and leadership for all ICLEL 2017. [Online]. Available: http://www.ijlel.com/conferance17/108.pdf (in English)

. T. Yavorska, “Struktura, kryterii ta rivni sformovanosti samoosvitnoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoi haluzi”, Profesiina osvita: problemy i perspektyvy, vol. 8, pp. 56-61, 2014 (in Ukrainian)

. L. Shvachka, “Analiz rezultativ eksperymentu rozvytku profesiinoi samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly”, Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii, vol. 1, no. 9, 2015 (in Ukrainian)

. O. Glazunova, T. Voloshyna, N. Dorosh, “Development of professional and soft skills of future IT specialists in cooperation with leading IT companies”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 60, no. 4, pp. 141-154, 2017. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1697 (in English)

. O. Glazunova, O. Kuzminska, T. Voloshyna, T. Sayapina, V. Korolchuk, “Е-environment based on Microsoft Sharepoint for the organization of group project work of students at higher education institutions”, Information Technologies and Learning Tools, vol. 62, no. 6, pp. 98-113, 2017. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1837 (in English)

Published
2018-09-30
How to Cite
Glazunova, O. G., Voloshyna, T. V., & Starychenko, Y. M. (2018). FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF FUTURE IT SPECIALISTS. Information Technologies and Learning Tools, 66(4), 122-138. https://doi.org/10.33407/itlt.v66i4.2124
Section
ICT and learning tools in the higher education establishments