INFORMATION PROVISION OF DISTANCE LEARNING SYSTEM

Authors

  • Viacheslav M. Oleksenko National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.254

Keywords:

distance learning, information provision, information resources

Abstract

The article deals with the results of the research concerning the relevant information resources elaborated and introduced into the pedagogical process by the author. The peculiarities of the first in Ukraine dictionary on theory and practice of distance learning, distance course “Linear Algebra” and the course-book “Linear Algebra and Analytical Geometry”, which promote the raising in quality of education and training of specialists, are revealed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Viacheslav M. Oleksenko, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

кандидат физико-математических наук, доцент, докторант

References

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. – К.: ФОРУМ, 2003. – 950 c.

Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 7. – С. 3–16.

Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. – К., 2004. – 42 с.

Гудирева О.М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 6. – С. 25–36.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ДОВ ”Вінниця”, 2006. – Вип. 12. – 477 с.

Олексенко В.М. Інформаційні та педагогічні технології в освіті // Матеріали V Всеукраїнської конференції “ІТОНТ – 2006”. – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 92.

Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. – М., 1997.

Олексенко В.М. Енциклопедичний словник дистанційного навчання. – Харків: КП Друкарня № 13, 2004. – 164 с.

Олексенко В.М. Курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії: Дистанційний курс. http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/tu6/default.asp.

Олексенко В.М. Дистанційний курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії // Вісник Дніпропетровського університету: педагогіка і психологія. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2002. – Вип. 8. – С. 140–146.

Олексенко В.М. Лінійна алгебра: Дистанційний курс. http://dl.sumdu.edu.ua.

Олексенко В.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Підручник. – Харків: НТУ”ХПІ”, 2006. – 372 с.

How to Cite

Oleksenko, V. M. (2010). INFORMATION PROVISION OF DISTANCE LEARNING SYSTEM. Information Technologies and Learning Tools, 3(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.254

Issue

Section

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends