INTEGRATED PROGRAMMATIC ENVIRONMENT OF THE DEPARTMENTAL OF MATHEMATICAL LOGIC OF «MATLOG»

Authors

  • Yurii I. Sinko Kherson State University, Kherson

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.260

Keywords:

informative technologies, mathematical logic, programmatic system of teaching, integrated programmatic environment

Abstract

The article deals with the introduction of new information technologies into the process of mathematical logic learning at the Kherson State University. The basic components of program system of mathematical logic learning are considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Yurii I. Sinko, Kherson State University, Kherson

старший преподаватель кафедры информатики

References

Круглик В.С. Система дистанцийного навчання “Web-Almir”: Концепція та реалізація.// Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – №3(10). – 2005. – С.119–127.

Львов М.С., Співаковський. А.В. Методи проектування систем ком­п’ю­тер­ної підтримки математичної освіти // «Математичні моделі та сучасні інформаційні технології», Матеріали між­народної конференції по математичному моделю­ва­нню, 3–6 сент.1998, Херсон. – 1998. – С. 101–110.

Львов М.С. Терм VII-шкільна система комп‘ютерної алгебри // Комп‘ютер у школі та сім‘ї. – 2004. – №7. – С. 27–30.

Львов М.С., Сінько Ю.І.. Про один підхід до побудови систем підтримки розв’язання математичних задач, конструйованих за умовою // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2001. – Вип. 4.– С. 75–82.

Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія. – Херсон: Айлант, 2003.

Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Дис…д-ра пед. наук (13.00.02). – Київ, 2003. – 535с.

How to Cite

Sinko, Y. I. (2010). INTEGRATED PROGRAMMATIC ENVIRONMENT OF THE DEPARTMENTAL OF MATHEMATICAL LOGIC OF «MATLOG». Information Technologies and Learning Tools, 3(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.260

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources