OBJECTIVE AND TASKS OF INFORMATICS TEACHERS PROFESSIONAL TRAINING UNDER CREDIT-MODULAR SYSTEM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.261

Keywords:

informatics teacher, objective of professional training, credit-modular system

Abstract

The article features the general tasks of personality training, upbringing and development, determined by the transfer to the new information society. The author specifies the objective of informatics teachers professional training under the credit-modular system. The author analyzes major tasks and preconditions for the students' constructing individual trajectories of basic professional training on the basis of education credits and modular training technologies.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleg M. Spirin, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, докторант кафедры педагогики

References

Артюшина М. Групова навчальна діяльність студентів у підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Вип. 3. – С. 96–104.

Грубінко В. В. Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Тернопіль, 26 березня 2004 р.). – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – С. 6–17.

Пискунова Е. В. (n.d./2007). Изменения в профессиональной деятельности учителя как ориентир изменений в педагогическом образовании [PDF document]. URL http://ideashistory.org.ru/pdfs/ 31piskunova.pdf (10 березня 2007).

Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації / Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2005 року № 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".

Саух П. Ю. Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 20. – С. 3–8.

Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: Издательская корпорация "Логос", 1999. – 272 с.

Спірін О. М. Основні характеристики декларативної моделі кредитно-мо­дуль­ної технології навчання вчителя інформатики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – № 27. – С. 12–16.

Спірін О. М. Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 24. – С. 25–129.

Стратегия для России: образование. Материал для обсуждения [WORD document]. URL http://www.admin.novsu.ac.ru/uni/uni.nsf/all/doci (1 лютого 2005).

How to Cite

[1]
O. M. Spirin, “OBJECTIVE AND TASKS OF INFORMATICS TEACHERS PROFESSIONAL TRAINING UNDER CREDIT-MODULAR SYSTEM”, ITLT, vol. 3, no. 2, Sep. 2010.

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>