INFORMATIZATION OF EDUCATION AND PROBLEMS OF IMPLANTATION OF PEDAGOGICAL SOFTWARE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Authors

  • Viktoriia P. Vember Academy of Labor and Social Relations Federation of Trade Unions of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.262

Keywords:

informatization of education, information technologies, pedagogical software

Abstract

In the article the level of informatization of education in Ukraine, teachers equipment with domestic pedagogical software are analyzed, the problems concerning the implantation of electronic resources into the educational process which arise to teachers are determined. There are examples of the ways of overcoming the indicated problems in different countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Viktoriia P. Vember, Academy of Labor and Social Relations Federation of Trade Unions of Ukraine, Kyiv

старший преподаватель кафедры информационных технологий и математических методов

References

Биков В.Ю., Чепурна Н.М., Саух В.М. Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізації. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3. – 2006. – С.3–6.

Гуржій А.М., Биков В.Ю., Гапон В.В., Плескач М.Я. Інформатизації і комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України – 20 років. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №5. – 2005. – C.3–11.

Жалдак М.І., Морзе Н.В., Рамський Ю.С. Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №5. – 2005. – С.12–19.

Концепція національної програми інформатизації // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С.10.

Ніколаєнко C. В освіті – інформаційна революція // Дзеркало тижня, 14–16 січня 2006 р.

Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. – М.: Агентство „Издательский сервис”, 2004. – 320 с.

Проектування експертної навчальної системи: Пошук оптимальної реалізації психологічних механізмів навчання / За ред. Ю.І. Машбиця. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка, 2003. – 80 с.

Савченко О.Я. Методологічні підходи до визначення якості шкільної освіти // Матеріали методологічного семінару „Проблеми якості освіти: теоретичний і практичний аспекти”. – К., 2006.

Уваров А.Ю. Об условиях успешного использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. – http://tm.ifmo.ru/tm2004/src/439c.pdf

Фрумин И.Д., Васильев К.Б. Современные тенденции в политике информатизации образования // Вопросы образования. – №3. – 2005. – С. 70–83.

Intel Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416 с.

How to Cite

Vember, V. P. (2010). INFORMATIZATION OF EDUCATION AND PROBLEMS OF IMPLANTATION OF PEDAGOGICAL SOFTWARE IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Information Technologies and Learning Tools, 3(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.262

Issue

Section

Learning tools in modern pedagogical systems