STRUCTURE OF EDUCATIONAL SOFTWARE FOR DISTANCE EDUCATION

Authors

  • Semen M. Tolkunov Kherson State University, Kherson

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v3i2.265

Keywords:

educational software, intelligent tutoring system, system of distant education, electronic teaching aid

Abstract

In the article author describes the basic principles and approaches for developing of educational software in context of distance education. Basic element of software is intelligent tutoring system, which provides wide range of possibilities for personalizing and differentiation of education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Semen M. Tolkunov, Kherson State University, Kherson

аспирант кафедры информатики

References

Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Ч. 2. – Харків: “ОВС”, 2002. – С. 182–199.

Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / О.В.Співаковський; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 534 с.

Співаковський О.В., Круглик В.С. Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід. // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. –Вип. 9. – К., 2005.

Хант Эндрю, Томас Дэвид. Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру. – Питер Пресс, 2007. – 288 с.

Hartley J., Sleeman D. Towards more intelligent teaching systems // International Journal of Man-Machine Studies 2, 1973, 215-236 p.

Psotka Joseph, Mutter Sharon A. Intelligent Tutoring Systems: Lessons Learned. Lawrence Erlbaum Associates. ­– Lawrence Erlbaum Associates. 1988. 576 p.

How to Cite

[1]
S. M. Tolkunov, “STRUCTURE OF EDUCATIONAL SOFTWARE FOR DISTANCE EDUCATION”, ITLT, vol. 3, no. 2, Sep. 2010.

Issue

Section

Distance learning in modern pedagogical systems