ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «ШТУЧНИЙ КРОВООБІГ SORIN C5» В ОСВІТНИЙ ПРОЦЕС МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3174

Ключові слова:

віртуальна лабораторна робота, експериментальні компетентності, гемодинаміка, гідродинаміка, апарат «Штучний кровообіг SORIN C5», студенти медичного університету

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ефективності формування експериментальних компетентностей з гідродинаміки та гемодинаміки у студентів медичного університету в процесі використання програмного продукту «Штучний кровообіг SORIN C5» [1]. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та власного педагогічного досвіду виокремлено професійні експериментальні компетентності студентів-медиків та визначено роль упровадження віртуальних лабораторних робіт для розвитку професійних експериментальних компетентностей студентів закладів вищої медичної освіти. Авторами розглянуто застосування інформаційних ресурсів в освітньому процесі на прикладі програмного продукту «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5», яка є складовою частиною дисципліни «Медична та біологічна фізика». У роботі описано основні структурні елементи та реалізацію відповідних їм сценаріїв у віртуальній лабораторній роботі з гідродинаміки та гемодинаміки. У статті наводиться статистична перевірка ефективності формування експериментальних компетентностей у студентів з гідродинаміки та гемодинаміки на основі використання критерію Стьюдента. Авторами аналізуються результати проведеного експерименту та показано, що забезпечення наочності, використання вебресурсів з фізики та віртуальних лабораторних робіт сприяють формуванню логіко-гносеологічної структури навчального матеріалу і посиленню ролі фундаментальних узагальнюючих понять та теорій. Доведено, що різниця коефіцієнтів засвоєння знань в експериментальних і контрольних групах є суттєвою і залежить не від випадкових вибірок, а від різниці в організації структури й методики навчання медичної й біологічної фізики. Встановлено, що система віртуальних лабораторних робіт сприяє оволодінню студентами загальнонауковими способами дій, формує належну професійну, технічну та експериментальну компетентність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Павлівна Суховірська, Донецький національний медичний університет

кандидат педагогічних наук, виконувачка обов’язків  завідувачки кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2

Ольга Миколаївна Лунгол, Донецький національний медичний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2

Оксана Володимирівна Задорожна, Льотна академія Національного авіаційного університету

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін ЛА НАУ

Поліна Григорівна Коваленко, Донецький національний медичний університет

асиситент кафедри мікробіології, вірусології, імунології

Посилання

Copyright certificate № 81646 «Software product "Laboratory work "Study of the hemodynamics fundamentals using the apparatus "Heart-lung machine SORIN C5" . L. P. Sukhovirska, O. M. Lunhol, O. V. Zadorozhna. Registry date 09/21/2018 Declared 07/28/2018, № 82513 (in Ukrainian).

V. Sliusarenko, Methodology of formation of experimental competences of senior pupils from optics. Naukovi zapysky. Series: Pedahohichni nauky, № 8(1), pp. 131-134, 2015 (in Ukrainian).

Mitra S. Feizabadi, An Experience Teaching an Undergraduate Level Course in Biophysics. Bioscene: Journal of College Biology Teaching, V. 35(1), pp. 48-52, 2009 (in English).

Jay L. Nadeau, Introduction to Experimental Biophysics: Biological Methods for Physical Scientists (Foundations of Biochemistry and Biophysics). CRC Press, 2 edition, 2017 (in English).

N. Stuchynska and O. Hrybkov, Methodology of teaching electrography with the use of virtual training simulators. Naukovi zapysky. Series: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, № 2(7), рр. 245-249. [Online]. Available: http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/645/580 Accessed on: March. 23, 2019 (in Ukrainian).

O. V. Zadorozhna, "Methodological grounds for creating and applying pedagogical software in the process of teaching Physics to students of institutions of higher learning", diss. cand. ped. sciences, V. Vynnychenko KSPU, Kirovohrad, Ukraine, 2014 (in Ukrainian).

L. P. Sukhovirska, " Resource approach to teaching physics in general education institutions ", diss. cand. ped. sciences., V. Vynnychenko KSPU, Kropyvnytskyi, Ukraine, 2017 (in Ukrainian).

L. P. Sukhovirska, and O. M. Lunhol, Bases of hydrodynamics and hemodynamics: guidance for students (Ukrainian, Russian and English). Kropyvnytskyi, Ukraine: PP «Tsentr operatyvnoi polihrafii «Avanhard», 2018 (in Ukrainian, in Russian, in English).

E. O. Attinger, Hydrodynamics of Blood Flow. Advances in Hydroscience, V. 3, 1966, pp. 111-152 (in English).

SORIN C5. Ergonomic perfusion: Cardiac Surgery Solution . Sorin Group, 2013. [Online]. Available: http://eurosmed.ru/files/uploads/C5_ENG_V02.pdf. Accessed on: March 23, 2019 (in English).

Ye. Shvets, O. Nebesniuk, Z. Nikonova and A. Nikonova. Biophysics. Training manual. Zaporizhzhia, Ukraine: ZDIA, 2008 (in Ukrainian).

Patrick F. Dillon, Biophysics: a physiological approach. Cambridge, United Kingdom at the University Press, 2012 (in English).

L. P. Sukhovirska, Web-resources to the methods of training biophysics in medical institutions of higher education. Naukovi zapysky. Series: Pedahohichni nauky, V. 168, pp. 245–248, 2018. [Online]. Available: https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/pedagogy/168.pdf Accessed on: March 23, 2019 (in English).

L. P. Sukhovirska, O. M. Lunhol, O. V. Zadorozhna, Systems of virtual laboratory works on biophysics as a means of implementing the principle of professional orientation of student training. Information Technologies and Learning Tools, V. 70, No 2, pp. 141 – 154, 2019. [Online]. Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2657 (in Ukrainian).

P. Volovyk, Probability Theory and Mathematical Statistics in Pedagogy. Kyiv, Ukraine: Radianska shkola, 1969 (in Ukrainian).

Yu. Pavlov, Statistical processing of the didactic experiment, measurement and assessment of knowledge. Moscow, Russia: Znanie, 1977 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

22.04.2020

Як цитувати

[1]
Суховірська L. P., Лунгол O. M., Задорожна O. V., і Коваленко P. H., «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ‘ШТУЧНИЙ КРОВООБІГ SORIN C5’ В ОСВІТНИЙ ПРОЦЕС МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ», ІТЗН, вип. 76, вип. 2, с. 250–263, Квіт 2020.

Номер

Розділ

ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають