ROLE OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN DISTANCE LEARNING IMPLEMENTATION AT AMERICAN HIGH SCHOOLS

Authors

  • Bohdan I. Shunevych Lviv State University of Life Safety, Lviv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v20i6.374

Keywords:

distance learning, interactive mode of learning, secondary school

Abstract

Relevance of the material contained in the article is tasked by the necessity to implement new information technologies at national high schools with the assistance of higher school. The purpose of the article is to analyse the foreign experience of implementing new forms of learning by American high schools and, in particular, with the assistance of higher education institutions. This experience can be implemented at the Ukrainian schools. The article briefly describes four kinds of American programs for getting certificates and diplomas of secondary education in an interactive mode as well as it is provided the analysis of the University of Missouri High School activity, that successfully realizes training of young people in an interactive mode for entering this university.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bohdan I. Shunevych, Lviv State University of Life Safety, Lviv

доктор педедагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов та технічного перекладу

References

Шуневич Б. Тенденції розвитку дистанційного навчання у зарубіжній вищій школі // Інформаційні технології і засоби навчання: Електронне наукове фахове видання. — Київ, 2008. — Вип. 3(7). — Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. — Заголовок з екрана.

Коваль М. Шляхи популяризації комбінованого і дистанційного навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності / М. Коваль, Б. Шуневич // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2007. — № 1. — С. 207–210.

«Інтернет — освіта — наука — 2008», ІОН–2008: Збірник матеріалів шостої міжнародної конференції, м. Вінниця, 7–11 жовт. 2008 р. [Текст] = Internet — Education — Science. IES-2008 / Вінницьк. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — Текст кн. укр., англ., рос. мовами. Т. 1(9). — Вінниця, 2008. — 310 с.

Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 8–9 груд. 2005 р. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — 157 с.

Моклюк М. О. Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. О. Моклюк; керівник роботи В. Ф. Заболотний; НПУ імені М. Драгоманова. — Київ, 2009. — 197 с.

Богачков Ю. М. Концепція проекту «Дистанційне навчання школярів» / Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, В. О. Красношапка, В. М. Кухаренко, Ю. Я. Пасіхов // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2009. — №5 (13). — Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. — Заголовок з екрана.

American Academy. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.theamericanacademy.com/SaaS. — Заголовок з екрана.

Indiana University High School. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://iuhighschool.iu.edu. — Заголовок з екрана.

University of Oklahoma High School. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://ouhigh.ou.edu/. — Заголовок з екрана.

Stanford University Education Program for Gifted Youth. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://distancelearn.about.com/od/highschoolprofiles/p/EPGYscho. — Заголовок з екрана.

Alpha Omega Academy. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.aoacademy.com/. — Заголовок з екрана.

Michigan Virtual School. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://www.mivhs.org/. — Заголовок з екрана.

University of Missouri High School. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://cdis.missouri.edu/high-school.aspx. — Заголовок з екрана.

Український інститут інформаційних технологій в освіті. — Режим доступу до Веб-сторінки: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua. — Заголовок з екрана.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Режим доступу до Веб-сторінки: http://dl.kpi.kharkov.ua. — Заголовок з екрана.

Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 28–30 жовтня 2010 р. — Львів: ЛДУ БЖД. — 32 с.

How to Cite

Shunevych, B. I. (2011). ROLE OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN DISTANCE LEARNING IMPLEMENTATION AT AMERICAN HIGH SCHOOLS. Information Technologies and Learning Tools, 20(6). https://doi.org/10.33407/itlt.v20i6.374

Issue

Section

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends