INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF CORRECTIONAL-REHABILITATION CARE

Authors

  • Tetiana M. Dehtiarenko Institute of Special Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v20i6.375

Keywords:

people with mental and physical impairments, correctional-rehabilitation help, the structure of regional systems, information technology

Abstract

The analysis of the existing activities in the subsystems of correctional-rehabilitation care system, which belong to different social sectors, was done in the article. Hierarchical positions of object and subjects of correctional-rehabilitation assistance in the structure of the regional system of care for persons with mental and physical impairments were defined. Based on the research realities of implementing information technologies in various fields, which are subsystems of correctional-rehabilitative care, the general theoretical principles that are essential for determining the parameters and systems of their informatization in the process of correctional-rehabilitation assistance were highlighted.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetiana M. Dehtiarenko, Institute of Special Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv

докторант

References

Биков В. Ю. Розвиток структури комп’ютерних систем опрацювання статистичної звітності для забезпечення управління освітою / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Я. Плескач // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – № 3.

Дегтяренко Т. М. Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги. Монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми, 2010.

Задорожна Н. Т. Концепція створення інформаційної системи планування наукових досліджень АПН України на базі мережі Інтернет / Н. Т. Задорожна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №2 (10). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Закон України «Про психіатричну допомогу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 9, ст. 143) // Верховна Рада України; Закон вiд 22.02.2000 за № 1489-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1489-14.

Козявкін В. І. Застосування електронної медичної картки в реабілітації / [Козявкін В. І., Качмар О. О., Волошин Б. Д., Лисович В. І.] // Мат-ли міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи». – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2005.

Кремень В. Г. Суспільство знань і якісна освіта / В. Г. Кремень // Освіта. – 2007. – № 13–14.

Парламентські слухання з розвитку інформаційного суспільства в Україні 21 вересня 2005 року. – К., 2005. – 64 с.

Пилипчук А. Ю. Єдиний інформаційний простір системи освіти України: структура і параметри /А. Ю. Пилипчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №2 (10). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Пилипчук А. Ю. Система освіти України як об’єкт інформатизації: види діяльності в системі освіти / А. Ю. Пилипчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №1 (9). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

How to Cite

Dehtiarenko, T. M. (2011). INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF CORRECTIONAL-REHABILITATION CARE. Information Technologies and Learning Tools, 20(6). https://doi.org/10.33407/itlt.v20i6.375

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment