TEACHERS' TRAINING TO USE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIE

Lyubov A. Kartashova

Abstract

In this article the results of the research about conditions of informatization in secondary schools and the usage of information technologies (ІТ) in training and pedagogical process are shown. With this purpose, we conducted the independent selected research the results of which pointed at the insufficient level of humanitarian teachers' readiness to use IT in their professional activities. The conclusion of the necessity in development and implementation of information-technological training system in higher pedagogical institutions of Ukraine with the aim to form information-technological readiness of a future teacher is formulated. The system development provides the integration of three components: subject learning, didactic innovations and information technologies.


Keywords

information technologies; system; teacher; training; computer; pupilsReferences

Аніщенко О. В., Падалка О. С. Інформаційна культура педагога. [Електронний ресурс] Сайт Publishing house Education and Science s. r. o. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007 /Pedagogica/ 20930.doc.htm.

Балл Г. О. Формування готовності до професійної праці у контексті гуманізації освіти / Г. О. Балл, П. С. Перепелиця // Психологічні аспекти гуманізації освіти. Книга для вчителя / За ред. Балла Г.О. – Київ-Рівне [б. в.], 1996. – 167 с.

Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна / Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. – М. : Издательство "Институт практической психологии", Воронеж : НПО "МОДЭК", 1997. – 352 с.

Воротникова І. П. Система підготовки вчителів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності у післядипломній освіті. Сайт Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. [Електронний ресурс]. - Конференції. - Режим доступу : http://www.loippo.lg.ua/konferenc.htm.

Довідка про співпрацю з Європейським Союзом в галузі освіти та науки. [Електронний ресурс]. Інформаційний матеріал департаменту з офіційного сайту Міністерства освіти і науки України. Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/international/dovidka.doc.

Доповідь "Про стан та перспективи розвитку інформатизації в Україні за 2008 рік" [Електронний ресурс]. Сайт Державного комітету інформатизації України. – Режим доступу : http://www.dki.gov.ua/article/show/alias/roz_inf_sus/article_id/68.

Доповідь "Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік" на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки 26 серпня 2009 року. [Електронний ресурс] Освiтнiй портал 2003–2009 рр. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/news/46278.html.

Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. Кандыбович. – Серия : Библиотека практической психологии. – Издательство: Харвест, 2006. – 416 с.

Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : Хрестоматія / упоряд. : Л. Д. Березівська та ін.. – К.: Наук. світ, 2003.  418 с.

Моляко В. А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В. А. Моляко, М. Л. Смульсон. – К. : [б. в.], 1985. – 14с.

Монахов С. Информатизация российского образования: Что сделано и что планируется [Электронный ресурс]. Из страницы Государственно-общественная система информатизации образования: состояние и перспективы. Система образования России и Интернет. Общие вопросы. - Режим доступу : http://www.ychitel.com/inet_obr/.

Пискунова Е. В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества образования для всех: опыт России : рекомендации по результатам научных исследований / под ред. акад. Г. А. Бордовского. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 79 с.

Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік. Інформаційно-аналітичні матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України 26 серпня 2009 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8085&Itemid=1303.


DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v22i2.406Copyright (c) 2011 Lyubov A. Kartashova


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.