METHODIC OF THE ON-LINE SAFETY OF THE SENIOR PUPILS IN THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS AT SCHOOL

Authors

  • Oleg M. Spirin Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv http://orcid.org/0000-0002-9594-6602
  • Victoriia N. Kovalchuk Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v21i1.411

Keywords:

on-line safety of senior pupils, keeping up and enabling the information safety for senior pupils methodic of teaching the Internet safety issues

Abstract

The problem of the information safety at of the pupils is considered for general education establishment is being analyzed in the article. A set of necessary measures keeping up the safety are developed. The structural and functional model of senior pupils information safety is overviewed for the computer oriented environment. There are described in details the peculiarities of the online safety of senior pupils and methodic of teaching the Internet safety in the course of Informatics at school.Detail definitions of the concepts «keeping up and enabling the information safety for senior pupils», «on-line safety of senior pupils» are given.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleg M. Spirin, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

Doctor of pedagogical sciences, Chief Researcher

Victoriia N. Kovalchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr

assistant of the Department of applied mathematics and informatics

References

Барна О. Безпека дітей в Інтернеті: як діяти? / О. Барна // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі / Збірник праць VI Міжнародної «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі». – К.: IRTC, 2009. – С. 193–201.

Безпека дітей в Інтернеті. – [Електронний ресурс] // Сайт Microsoft. – 2006. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/rus/athome/security/children/default.mspx.

Богуш В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – К.: «МК-Прес», 2005. – 432 с.

Бочаров М. И. Обучение будущих педагогов совместному с администрацией обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения / М. И. Бочаров // Информатика и образование. – 2010. – №2. – C. 93–96.

Бэнкс М. А. Информационная защита ПК : пер. с англ. / М. А. Бэнкс. – К.: ВЕК+; М.: Энтроп ; СПб.: Корона-Принт, 2001. – 269 с.: рис.

Василенко Н. Этот многоликий Интернет: можно ли защитить детей от «плохой» информации и приучить к полезной? / Н. Василенко // Директор школы. – 2004. – №7. – С. 66–69.

Джонсон С. Как уберечь детей от опасностей Интернета: вирусов, программ-шпионов, порносайтов, всплывающих окон / Саймом Джонсон; [перевод с англ. А. Е. Ивановой]. – М.: НТ Прес, 2006. – 304 с.: ил.

Діти в Інтернеті: як навчити безпеці в віртуальному світі / І. В. Литовченко, С. Д. Максименко, С. І. Болтівець та ін. – К.: Вид. ТОВ Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2010. – 48 с. – (Посібник для батьків).

Дітковська Л. А. Для кого Інтернет може бути небезпечний [Електронний ресурс] / Л. А. Дітковська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №3.– Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07dladbm.htm.

Информационно-психологическая безопасность (определение и анализ предметной области) / Смолян Г. Л., Зараковский Г. М., Розин В. М., Войскунский А. Е.; Ин-т систем. анализа РАН. – М.: ИСА, 1997. – 52 с.

Ковальчук В. Н. Інформаційна безпека старшокласника у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі / В. Н. Ковальчук // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх і вищих навчальних закладах: зб. наук праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лют. 2011 р. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – С. 304–307.

Ковальчук В. Н. Система інформаційної безпеки навчального комп’ютерного комплексу: метод. рекоменд. – Житомир: ЖДУ, 2009. – 84 с.

Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1722-р.

Малых Т. А. Педагогические условия развития информационной безопасно-сти младшего школьника: дис. ... канд. пед. наук 13.00.01 / Малых Тетьяна Александровна; Иркут. инст. повышения квалиф. работ. образ. – Иркутск, 2008. – 168 с.: іл.

Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 352 с.

Онландия. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onlandia.org.ua.

Проблема: Интернет в школах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sp.sz.ru/01_02_05_03_.html.

Прохоров А. «Приличный» Интернет в школе и дома. – [Електронний ресурс] // КомпьютерПресс. – 2007. – №2. – Режим доступу: http://www.compress.ru/article.aspx?id=17262&iid=799.

Саттарова Н. И. Информационная безопасность школьников в образовательном учреждении: дис. ... канд. пед. наук 13.00.01 / Саттарова Надежда Ивановна; С.-Петерб. акад. последиплом. пед. образования. – С.-Петерб., 2003. – 215 с.: ил.

Степанов В. Меры безопасности при работе в Интернете / В. Степанов // Шкільна бібліотека. – К.: Київська правда. – 2009. – № 7 – С. 71–73.

Федосов А. Ю. Обеспечение информационной безопасности школьников / А. Ю. Федосов // Педагогическая информатика. – 2010. – № 1. – С. 32–37.

Шишкіна М. П. Модельний підхід у побудові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища // Мат-ли VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан та перспективи розвитку». – Суми, січень-жовтень 2004 р. – С. 17–21.

Published

2011-03-15

How to Cite

Spirin, O. M., & Kovalchuk, V. N. (2011). METHODIC OF THE ON-LINE SAFETY OF THE SENIOR PUPILS IN THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS AT SCHOOL. Information Technologies and Learning Tools, 21(1). https://doi.org/10.33407/itlt.v21i1.411

Issue

Section

Informative educational space and information security

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>