USING OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL TECHNOLOGIES ON THE LESSONS OF SCIENCE OF LAW

Authors

  • Sergiy I. Netyosov Lugansk Institute of Labour and Social Technologies, Luhansk

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v23i3.489

Keywords:

information and communication technology, sense-formative stages of the lesson, the auxiliary stages of the lesson

Abstract

Topicality of the article is conditioned to the need to develop methods of using ICT in education in the formation of civil society in Ukraine and to attract young people to master information achievements of the civilization. The purpose is the development of technology using information and communication technologies at each stage of the lesson of science of Law. The author dwells on the objects, properties, teaching and functional opportunities of ICT; he emphasizes the conditions of their use on the lessons of science of Law. The analysis of methodological approaches to the use of ICT during the sense-formative and the subsidiary stages of the lesson is focused on. It is indicated that the training system of law by electronic slides, drawings, diagrams, graphs, charts, tables, illustrations, text, audio and video files, etc. creates additional opportunities for the formation of subject competencies of students in law, contributes to improving their information literacy. Prospects for research are to develop a methodology for conducting laboratory practical lessons on science of Law with the use of ICT.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sergiy I. Netyosov, Lugansk Institute of Labour and Social Technologies, Luhansk

candidate of the pedagogical sciences, manager of the department of humanitarian and fundamental subjects

References

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998, № 74/98-ВР; Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007, № 537-V; Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010, № 926/2010 [Електронне видання]. – Режим доступу : http://zakon.rаda.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М. І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовавані системи навчання : [зб. наук. праць]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Вип. 7, 2003. – C. 3–12.

Нетьосов С. І. Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / С. І. Нетьосов. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 127[1] с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 4 (76)).

Фоменко А. В. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з історії та підходи до їх використання на уроках / А. В. Фоменко, О. І. Пометун // Історія в школах України. – 2002. – № 3. – С. 27–30.

Пометун О. І. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2005. – 328 c.

Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання / Гороль П. К., Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Подоляк В. О. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1999. – 324 c.

Ремех Т. О. Досвід проведення уроків правознавства з використанням мультимедійних технологій / Т. О. Ремех // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 2. – С. 46–48.

Худобець О. А. Використання комп’ютерного супроводу на уроках історії стародавнього світу в 6 класі / О. А. Худобець // Історія в школах України. – 2006. – № 8. – С. 33–36.

Самойленко Н. І. Мультимедійні засоби під час повторення, узагальнення та систематизації знань учнів / Н. І. Самойленко // Інформатика та комп’ютерно-орієнтовані технології навчання : [зб. наук. праць]. – К. : Педагогічна Думка, 2001. – С. 102–104 .

Published

2011-06-30

How to Cite

Netyosov, S. I. (2011). USING OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL TECHNOLOGIES ON THE LESSONS OF SCIENCE OF LAW. Information Technologies and Learning Tools, 23(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v23i3.489

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources