DISTANCE LEARNING AS A PERSPECTIVE FORM IN DEVELOPMENT OF SUBJECT-REFERENCE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS

  • Kateryna R. Kovalska Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr
Keywords: distance learning, competence, information-computer technique

Abstract

In the article the state and the level of studying of methodological and theoretical bases of distance learning were analyzed and researched; the methodological bases were formed, a list of characteristics was revealed, relevant only to distance learning; a list of advantages and disadvantages of distance learning using for the development of subject-reference competence of information technology teachers was revealed.

Author Biography

Kateryna R. Kovalska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr
аспирант

References

Віртуальний прогрес. Чому державні програми щодо комп’ютеризації шкіл не виконуються? // Закон & бізнес. – 2008. – №44 (876). – Режим доступу: http://zib.com.ua/article/1225910611561/.

Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : монографія / [В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін.] / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. – Київ : Атіка, 2005. – С. 77–140.

Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – №4 (46). – С. 38–41.

Шуневич Б. Дистанційна освіта: Теорії індустріалізації викладання / Б. Шуневич // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 5. – С. 45–50.

Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання / Б. Шуневич // Проблеми української термінології : Вісник. – Львів: Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2003. – № 490. – С. 95–104.

Section
Distance learning in modern pedagogical systems