MICROSOFT.NET PLATFORM IN THE CONTENT OF THE COMPUTER CLASSES COURSE TEACHING MATERIALS AT THE SECONDARY SCHOOL

  • Petro H. Shevchuk Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
Keywords: education content, teaching material, software platform, intermediate machine language, byte-code, runtime, multiplatform

Abstract

In the article the purposes and features of the newest Microsoft. NET Framework software platform are discussed. It is pointed at the necessity to use the materials NET at the lessons of the computer classes in the secondary schools. The article promotes reasonable and timely updates and additions of the actual course of the school computer classes with the latest information about Microsoft. NET platform.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Petro H. Shevchuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
аспирант

References

Биков В. Ю. Навчальна програма з інформатики для 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілю./ В. Ю. Биков, В. Д. Руденко // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2005. — №1.

Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології”. — К.: Освіта України, 2003.

Дорошенко Ю. О. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» / Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006. — №4/5. — С. 41–48.

Дорошенко Ю. О. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» / Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006. — №4/5. — С. 27–34.

Дорошенко Ю. О. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти / Ю. О. Дорошенко, Н. С. Прокопенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006. — №1. — С. 55–72.

Завадський І. О. Навчальна програма з інформатики для 9–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. / І. О. Завадський, Ж. В. Потапова, Ю. О. Дорошенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2008. — №2.

Завадський І. О. Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» / І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко, Т. Г. Проценко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006. — №4/5. — С. 48–55.

Завадський І. О. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» / І. О. Завадський // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006. — №4/5. — С. 60–68.

Завадський І. О. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» / І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко, Т. Г. Проценко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006. — №4/5. — С. 35–40.

Завадський І. О. Навчальна програма з інформатики для 9–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень / І. О. Завадський, Ж. В. Потапова, Ю. О. Дорошенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2008. — №2..

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537-V// Відомості Верховної Ради України (ВВР) — 2007. — №12. — С. 102. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення Інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/09 навчальному році // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2008. — №3.

Караванова Т. П. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8–12 класів ЗНЗ (напрям: технологічний, профіль: інформаційно-технологічний) / Т. П. Караванова, В. П. Костюков // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2008. — №2.

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2. – К.: Педагогічна преса, 2002. — 23 с.

Пасько В. П. Програма курсу за вибором «Основи інформаційної безпеки»/ В. П. Пасько, Н. С. Прокопенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2006.— №4/5. — С. 56–60.

Рамський Ю. С. Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник. / Ю. С. Рамський, І. С. Іваськів, О. Ю. Ніколаєнко. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан , 2004. — 200 с.

Свердлов С. З. Язык программирования Си#: критическая оценка. / С. З. Свердлов // PC Week/RE. — 2001. — № 20, 22.

Словари и энциклопедии на «Академике». .NET Framework – толкования. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56724 — Назва з екрана.

Троелсен, Эндрю. Язык программирования C# 2005 (Си Шарп) и платформа .NET 2.0 = Troelsen, Andrew. Pro C# 2005 and the .NET 2.0 Platform. / Andrew Troelsen = Эндрю Троелсен. — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — 1168 с. – ISBN 5-8459-1124-9, 978-5-8459-1124-7.

.NET Framework Developer Center. Главная страница. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/netframework/default.aspx — Назва з екрана.

.NET Framework. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/.NET — Назва з екрана.

Dotnetpowered Language List. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dotnetpowered.com/languages.aspx — Назва з екрана.

Got DOt Net. Производительность .Net миф или фантастика? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/CSharp/513899.aspx — Назва з екрана.

Java. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Java — Назва з екрана.

Microsoft .NET. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET — Назва з екрана.

Microsoft готовит новый язык программирования Axum. CyberSecurity RU. Новости высоких технологий. Воскресенье 31 мая, 2009. — Режим доступу: http://cybersecurity.ru/development/65348.html — Назва з екрана.

Microsoft объединит языки Visual Basic и C#. ITnews – Новости Информационных Технологий (2 марта 2009, 9:12). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://itnews.com.ua/47090.html — Назва з екрана.

Mono. Mono is a cross platform, open source .NET development framework. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mono-project.com/Main_Page — Назва з екрана.

Paint.NET – Home [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.getpaint.net/ — Назва з екрана.

Paint.NET. From Wikipedia, the free encyclopedia. [Електронний ресурс]. — режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Paint.NET — Назва з екрана.

Paint.NET. Український сайт підтримки Paint.NET [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://paintnet.org.ua/ — Назва з екрана.

Simple C# – Программирование с нуля. Введение в C Sharp и .Net. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://simple-cs.ru/store/csharp/1/ — Назва з екрана.

What is Microsoft .NET. Framework? Microsoft .NET. – Microsoft Home. Servers and Tools. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.microsoft.com/net/default.aspx — Назва з екрана.

How to Cite
Shevchuk, P. H. (1). MICROSOFT.NET PLATFORM IN THE CONTENT OF THE COMPUTER CLASSES COURSE TEACHING MATERIALS AT THE SECONDARY SCHOOL. Information Technologies and Learning Tools, 11(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v11i3.60
Section
ICT focused pedagogical technologies and information educational resources