CHECK OF THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL MAPLE-SIMULATORS FOR ORGANIZATION OF STUDENTS INDEPENDENT WORK
PDF (Ukrainian)

Keywords

pedagogical experiment
practical competence
self-study student
educational Maple-simulators
higher mathematics
Maple

How to Cite

[1]
Y. V. Krupskyy, “CHECK OF THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL MAPLE-SIMULATORS FOR ORGANIZATION OF STUDENTS INDEPENDENT WORK”, ITLT, vol. 27, no. 1, Mar. 2012, doi: 10.33407/itlt.v27i1.612.

Abstract

The article describes the main stages and content of pedagogical experiment on the use of educational Maple-simulators for the organization of independent work of students of technical specialties. The results of the experiment show the effectiveness of the implementation of our methods using computer algebra system Maple as Maple-training simulators to increase the motivation of participants in the educational process, the establishment of feedback from each student at certain stages of training and practical competencies development on higher mathematics of students of technical specialties.

PDF (Ukrainian)

References

Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В. Ю. Биков: [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 1(15). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць / Редкол. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С. 3–16.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти / Навчальна програма з математики. Рівень стандарту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vzvo.gov.ua/branch-activities/-program-for-bis/91-mathematics-for-university-i-ii-ra.html.

Клочко В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Клочко Віталій Іванович. – Вінниця, 1998. – 396 c.

Крупський Я. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні диференційного числення (за допомогою Maple-технологій) / Крупський Ярослав Володимирович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми 2010 : зб. наук. праць. – Випуск 26 / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2010. – С. 339–344.

Крупський Я. В. Розвиток системи Мaple шляхом створення навчальних тренажерів з покрокового розв’язання типових задач вищої математики / Крупський Я. В., Михалевич В. М. // New information technologies in educstion for all: learning environment. – Київ, 2011. – С. 159–165.

Михалевич В. М. Ключові проблеми створення навчально-контролюючого комплексу з дисциплін математичного спрямування / Володимир Маркусович Михалевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вип. 10 / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2006. – С. 391–397.

Михалевич В. М. Математична модель генерування завдань з невизначених інтегралів / Михалевич В. М., Крупський Я. В. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вип. 15 / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. – С. 193–197.

Михалевич В. М. Математичні моделі генерування завдань з інтегрування частинами невизначених інтегралів / Михалевич В. М., Крупський Я. В., Шевчук О. І. // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2008. – № 1. – С. 116–122.

Михалевич В. М. Методика створення генераторів завдань з математики / Михалевич В. М., Крупський Я. В. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вип. 16 / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – С. 416–420.

Михалевич В. М. Навчально-контролюючий Maple – комплекс з вищої математики / Володимир Маркусович Михалевич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2004. – № 1. – С. 74–78.

Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики / Михалевич В. М., Крупський Я. В. [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – Т. 21 № 1 (2011). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/issue/view/39.

Михалевич В. М. Аналіз сучасного стану питань генерування завдань з вищої математики. / Михалевич В. М., Крупський Я. В. // Інтернет – Освіта – Наука – 2006”, п’ята міжнародна конференція ІОН – 2006, (10–14 жовтня, 2006 р.) : зб. матеріалів конф. – Т. 1. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 31–34.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб.: У 4 ч. / Н. В. Морзе / за ред. акад. Жалдака М. І. – К. : Навчальна книга, 2003. – Ч. І : Загальна методика навчання інформатики. – 254 с.

Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий обучения : монография / П. И. Образцов. – Орел : ОГТУ, 2000. – 145 с.

Раков С. А. Использование пакета Derive в курсе математики : учебн. пособие / Раков С. А., Олейник Т. А., Скляр Е. В. – Харків : РЦНИТ, 1996. – 160 с.

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителем математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. доктора пед. наук : 13.00.02 / Сергій Анатолійович Раков. – К., 2005. – 489с.

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформативних дисциплін у вищій школі : монографія / науковий редактор академік АПН України, д. пед. н., проф. Жалдак М. І. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 340 с.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / О. В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 229 с.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якості / Спірін О. М. [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 5(19). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Триус Юрій Васильович. – К., 2005. – 649 с.

Authors who publish in this journal agree to the following terms:

  1. Authors hold copyright immediately after publication of their works and retain publishing rights without any restrictions.
  2. The copyright commencement date complies the publication date of the issue, where the article is included in.

Content Licensing

  1. Authors grant the journal a right of the first publication of the work under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) that allows others freely to read, download, copy and print submissions, search content and link to published articles, disseminate their full text and use them for any legitimate non-commercial purposes (i.e. educational or scientific) with the mandatory reference to the article’s authors and initial publication in this journal.
  2. Original published articles cannot be used by users (exept authors) for commercial purposes or distributed by third-party intermediary organizations for a fee.

Deposit Policy

  1. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (see this journal’s registered deposit policy at Sherpa/Romeo directory).
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Post-print (post-refereeing manuscript version) and publisher's PDF-version self-archiving is allowed.
  4. Archiving the pre-print (pre-refereeing manuscript version) not allowed.

Downloads

Download data is not yet available.