SCIENTIFIC-PRACTICAL ASPECTS OF DESIGN AND APPLICATION OF ELECTRONIC TEXTBOOK FOR HIGHER SCHOOL

Authors

  • Lyudmyla I. Bilousova Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv
  • Lyudmyla E. Gryzun Kharkiv National Pedagogical University nsmed after G. S. Skovoroda, Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v28i2.657

Keywords:

electronic textbook for higher school, didactic functions of electronic textbook, , didactic base of electronic textbook design, training cognitive activity of students with application of an electronic textbook

Abstract

The relevance of the material stated in the paper is caused by objective needs of design contemporary electronic teaching aids and their application into practice of higher school on the one hand, and by the presence of considerable pedagogic and technological problems as for quality projecting of such aids and their reasonable use in the process of students’ training. The aim of the paper is to cover results of scientific-practical work held by the authors in the areas of investigation role and place of an electronic textbook in the system of teaching aids; of development didactic base of electronic textbook design on the basis of its didactic functions analysis; of specifying ways of provision effectiveness of the students’ training with application of an electronic textbook. Perspective tasks of development of the theory of electronic textbook for higher school are determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Lyudmyla I. Bilousova, Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv

PhD (physics and mathematic sciences), professor, head of the Department of informatics

Lyudmyla E. Gryzun, Kharkiv National Pedagogical University nsmed after G. S. Skovoroda, Kharkiv

doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor of the Department of informatics

References

Білоусова Л. І. Проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань / Л. І. Білоусова, Л. Е. Гризун // Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2005 р., Полтава. – Полтава : АСМІ, 2005. – С. 171–172.

Білоусова Л. І. Стандарти вищої освіти і підручник: зв'язок і взаємодія / Л. І. Білоусова, Л. Е. Гризун // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. ХДПУ, 2003. – Вип. 20. – С. 71–78.

Білоусова Л. І. Комп’ютерний навчальний посібник з програмування на Visual Basic / Білоусова Л. І., Гризун Л. Е., Маслюк О. О., Олійник Є. А. // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Луганськ : Альма-матер, 2006. – № 2 (97). – С. 12–16.

Вембер В. П. Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вембер Вікторія Павлівна. – К., 2008. – 176 с.

Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного підручника : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Гризун Людмила Едуардівна. – Харків, 2001. – 178 с.

Гризун Л. Е. Еволюція місця та ролі підручника в системі дидактичних засобів навчання / Л. Е. Гризун // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 11. – С. 22–26.

Гризун Л.Е. Особливості навчальної діяльності з використанням сучасного комп'ютерного підручника / Л.Е. Гризун // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 2001. – Вип.19, частина 2. – С. 105-108.

Гризун Л. Е. Питання функціонального підходу до оцінки якості комп’ютерного гіпертекстового підручника / Л. Е. Гризун // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Суми : СДПУ, 2000. – С. 351–357.

Зуев Д. Д. Школьный ученик / Зуев Д. Д. – М. : Педагогика, 1983. – 240 с.

Коваль Т. І. Проблема впровадження електронних навчальних засобів у вищій школі / Т. І. Коваль // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. праць. – К. : ЕКМО, 2008. – Вип. 4. – С. 104–112.

Козловська І. Структурування навчального матеріалу у професійно-технічній школі при інтегративному підході до навчання / І. Козловська // Науково-теоретичні і методичні засади конструювання змісту професійної освіти : [наук.-метод. зб. Ч. 1]. – Вінниця, 1998. – С. 185–187.

Лапінський В. Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його реалізації / В. Лапінський, М. Шут // Наукові записки. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2008.– Вип. 77. – Ч. 1. – С.79–85.

Мадзігон В. М. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання / В. М. Мадзігон, Ю. О. Дорошенко, В. В. Лапінський // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 70–82.

Нурмухамедов Г. М. Электронные учебные курсы: потребности образования, проектирование, разработка, проблемы, перспективы / Г. М. Нурмухамедов // Информатика и образование. – 2012. – № 2. – С. 9–15

Полянський П. Про переваги і вразливі місця електронних підручників / П. Полянський // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К. : Педагогічна думка, 2011. – Вип. 4.– С. 35–38.

Селеменев С. В. Каким должен быть электронный учебник? / С. В. Селеменев // Информатика и образование. – 2012. – № 2. – С. 23–27.

Христочевский С. А. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии / С. А. Христочевский // Информатика и образование. – 2000. – № 2. – С. 70–77.

Published

2012-05-03

How to Cite

Bilousova, L. I., & Gryzun, L. E. (2012). SCIENTIFIC-PRACTICAL ASPECTS OF DESIGN AND APPLICATION OF ELECTRONIC TEXTBOOK FOR HIGHER SCHOOL. Information Technologies and Learning Tools, 28(2). https://doi.org/10.33407/itlt.v28i2.657

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources