THE MAIN TASKS OF REMOTE TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN LEARNING OF PART-TIME BACHELOR STUDENTS OF COMPUTER SCIENCE

Authors

  • Tetіana Ya. Vdovychyn Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v29i3.672

Keywords:

distance technologies, information and communication technologies, proffessional training of part-time bachelor students of computer science

Abstract

In the article it is analyzed the process of learning of part-time bachelor students of computer science, using the distance technologies, identified the problems and contradictions between the needs of modern society for highly qualified and competitive specialists and insufficient level of training of the students, designed work of teacher and part-time students in terms of innovative learning tools using, as well as planned activities for implementation, effective use and effective integration of modern information and communication technologies in the educational process of students specialty "Computer Science".

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetіana Ya. Vdovychyn, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

candidate for a degree

References

Шишкіна М.П. Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ / М.П. Шишкіна, О.М. Спірін, Ю.Г. Запороженко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 1(27). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання : Умови застосування. Дистанційний курс : [навч. посібник] / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Си¬ротенко ; за ред. В. М. Кухаренка, 3-е вид. – Харків : НТУ «ХПІ», Торсінг, 2002. – 320 с.

Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів: дис. канд. пед. наук: 13.00.10 / Рашевська Наталія Василівна. –– К., 2011. –– 244 с.

Смирнова-Трибульська Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / Є. М. Смирнова-Трибульська. – К., 2008. – 47 с.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ubo.ru/normative/9/

Коневщинська О. Е. Організація процесу електронного навчання з використанням технології вебінару / О.Е. Коневщинська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 5(25). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/574.

Богачков Ю.М. Проект положення про дистанційне навчаня школярів / Ю.М. Богачков, В.Ю. Биков, В.М. Кухаренко, П.С. Ухань // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 4(24). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/450.

Богачков Ю.М. Дистанційне навчання школярів –– можливості і проблеми / Богачков Ю.М., Ухань П.С., Новіков Ю.Л. // Комп’ютер у школі та сім’ї. –– 2011. – № 2. –– с. 29–33.

Морзе Н. В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні / Н. В. Морзе // Нові технології навчання : збірник наукових праць. – К. : Вінниця ; Академія педагогічних наук України ; Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна». – 2001. – Вип. 30. – с. 32–42.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 р. №40 «Про затвердження положення про дистанційне навчання» [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04.

Published

2012-06-28

How to Cite

Vdovychyn, T. Y. (2012). THE MAIN TASKS OF REMOTE TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN LEARNING OF PART-TIME BACHELOR STUDENTS OF COMPUTER SCIENCE. Information Technologies and Learning Tools, 29(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v29i3.672

Issue

Section

Distance learning in modern pedagogical systems