PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL ASPECTS OF ICT APPLICATION IN PRIMARY SCHOOL

Authors

  • Galina P. Lavrentieva Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v29i3.675

Keywords:

information and communication technologies, requirements, primary school, health care, teaching tips

Abstract

Outlined psychological factors that affect the health of primary school student and help avoid adverse effects on personality development in terms of information society. We consider the complex of psychological and educational, keeping health requirements to be followed by teachers in educational work with children, applying information and communication technologies, including ergonomic factors, workplace rules and organization the working time with computer, requirements on electronic tools selection. Presented teaching tips for teachers to implement ICT in the learning process of primary school children.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Galina P. Lavrentieva, Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv

PhD (psyhological sciences), senior researcher

References

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.

«Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Все про молодшого школяра: Книга для батьків про те, як виховувати і навчати дітей / під ред. чл.-кор. РАВ, проф. Н. Ф. Виноградової. – М. : Вентана-Граф, 2004. – 400 с. : іл.

Вострокнутов И. Е. Теория и технология оценки качества программных средств образовательного назначения / И. Е. Вострокнутов. – М. : Госкоорцентр информационных технологий, 2005. – 300 с.

Кирпичов В. І. Фізіологія та гігієна молодшого школяра : пос. для вчителя / В. І. Кирпичов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 144 с.

Ковалько В. І. Використання здоров'язберігаючих технологій у початковій школі / В. І. Ковалько // Педагогіка. Психологія. Управління. – М. : «ВАКО», 2004. – 296 с.

Ксензова Г. Ю. Інноваційні технології навчання і виховання школярів : навч. пос. / Г. Ю. Ксензова. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 128 с.

Молокова А. В. Информатизация начальной школы: как сохранить здоровье учащихся? : сб. материалов науч.-практ. конф. / А. В. Молокова. – Новосибирск : НГУ, 2005.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики. Наказ Держнаглядохоронпраці 16.03.2004 № 81. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05 2004 за № 620/9219 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua/page.php?id=38.

Лаврентьєва Г. П. Психолого-ергономічні вимоги до застосування електронних засобів навчання / Лаврентьєва Г. П. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – Вип. 5(13).

Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И. В. Роберт. – М. : ИИО РАО, 2008. – 274 с.

Published

2012-06-28

How to Cite

[1]
G. P. Lavrentieva, “PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL ASPECTS OF ICT APPLICATION IN PRIMARY SCHOOL”, ITLT, vol. 29, no. 3, Jun. 2012.

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and information educational resources

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>