METHODOLOGY OF SEPARATE COMPONENTS FORMATION OF MOBILE MATHEMATICAL ENVIRONMENT «HIGHER MATHEMATICS»

Authors

  • Kateryna I. Slovak Kryvyi Rih Economic Institute of the State University «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v30i4.687

Keywords:

mobile mathematical environment, Web- SCM Sage, HTML, LaTeX, TinyMCE, eXpertise2Go

Abstract

The actuality of material stated in the article is caused by the necessity to develop and implement high-tech information and communication, educational and scientific environment to the leaning process. One of the examples of such web-based environment for learning mathematics of students of universities is discussed in the article. Basic technologies and means for forming such components of environment as lecture demonstrations, dynamic models, simulators, generators of leaning tasks, leaning expert systems, individual home tasks, examples of doing sums, tasks for practical lessons are demonstrated on the example of MME «HIGHER MATHEMATICS».

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kateryna I. Slovak, Kryvyi Rih Economic Institute of the State University «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

PhD (pedagogical sciences), senior lecturer of Department of higher mathematics

References

Семеріков С. О. Теорія та методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №1(21). – Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua.

Словак К. І. Мобільне математичне середовище як новий засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів з вищої математики / К. І. Словак // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лютого 2011 р. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний ун-т, 2011. – С. 73–76.

Мобільне математичне середовище «Вища математика» [Електронний ресурс] / [К. І. Словак]. – 2011. – Режим доступу : http://korpus21.dyndns.org:8000/.

Словак К. І. Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ / К. І. Словак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 345–354.

Словак К. І. Застосування ММС Sage у процесі навчання вищої математики / К. І. Словак // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Вип. 191. – Ч. 1. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 106–111.

Словак К. І. Лекційні демонстрації у курсі вищої математики / К. І. Словак, М. В. Попель // Новітні комп’ютерні технології : матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. : К.–Севастополь, 14-17 вересня 2010 р. – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – С. 142–143.

Словак К. І. Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку / Словак К. І., Семеріков С. О., Триус Ю. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 102–109.

Михалевич В. М. Математичні моделі генерування завдань з інтегрування частинами невизначених інтегралів / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський, О. І. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 1. – С. 116–122.

Hawking L. e2gLite Tutorial [Electronic resource] / Louise Hawking – 2008. – 26 p. – Mode of access : http://ebookbrowse.com/e2glite-tutorial-pdf-d91750495.

Khan F. S. Dr. Wheat: A Web-based Expert System for Diagnosis of Dis-eases and Pest in Pakistani Wheat / Fohad Shahbaz Khan, Sead Razzaq, Kashif Irfan et al // Proceedings of The World Congress on Engineering 2008, July 2-4, 2008. – Vol I. – London, 2008. – P. 549–554.

Web-Enabled Expert System and Decision Table Software Demonstrations and Tutorials [Electronic resource] / eXpertise2Go.com. – 2009. – Mode of access : http://expertise2go.com

Published

2012-09-30

How to Cite

Slovak, K. I. (2012). METHODOLOGY OF SEPARATE COMPONENTS FORMATION OF MOBILE MATHEMATICAL ENVIRONMENT «HIGHER MATHEMATICS». Information Technologies and Learning Tools, 30(4). https://doi.org/10.33407/itlt.v30i4.687

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment