EDUCATIONAL NETWORK RESOURCES IN JOURNALISM AND PUBLISHING: FEATURES OF THE SITES' CONTENT AND DESIGN

Authors

  • Hanna A. Zenzina Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v32i6.759

Keywords:

internet-technology, electronic educational resources, design, content, resources in journalism and publishing

Abstract

The article deals with the concept of electronic educational resource, its importance for the orientation of students in cyberspace, the basic requirements for the design and content of educational resources eligibility criteria standards. Filed benefits of having their own educational resource for high school. Singled out the importance of the interaction of educational resources with social networks. Detected differences and similarities of design and content of educational resources of Kyiv Universities in journalism and publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Hanna A. Zenzina, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

graduate student of the Department of Publishing and Editing, Institute of Journalism

References

Биков В. Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2012. — №2 (98). — С. 3–6.

Касаткін Д. Ю. Сутність інформаційно-освітніх середовищ навчання [Електронний ресурс] / Д. Ю. Касаткін. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2011_159_1/11kdy.pdf (19.10.2012). — Назва з екрану.

Крюков О. І. Державне управління національними інформаційними ресурсами в Україні / О. І. Крюков // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : [зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.] (1–2 березня 2012 р., м. Суми). — Суми : РВВ СОІППО, 2012. — 200 с.

Парненко В. С. Аналіз структури та юзабіліті сайтів технічних вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. С. Парненко // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.8. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_8/353_Par.pdf (19.10.2012). — Назва з екрану.

Мороз О. О. Медіа-освіта: історичний аспект розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Мороз. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/11mooiar.pdf (19.10.2012). — Назва з екрану.

Романов О. Ю. Структура та побудова мережевого інформаційного ресурсу кафедри [Електронний ресурс] / О. Ю. Романов. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ees/2010_2/67.pdf (19.10.2012). — Назва з екрану.

Топузов М. О. Розроблення змісту проектування інформаційно-освітнього середовища ВНЗ у системі організаційно-економічного механізму [Електронний ресурс] / М. О. Топузов // Вісник КНУТД. — 2012. — № 3. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vknutd/2012_3/210_215.pdf (19.10.2012). — Назва з екрану.

Ясько О. Педагогічний потенціал ресурсу Інтернет [Електронний ресурс] / О. Ясько // Гуманізація навчально-виховного процесу. — 2011. — Вип. LVІ. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2011_56/26.pdf (19.10.2012). — Назва з екрану.

Published

2012-12-27

How to Cite

[1]
H. A. Zenzina, “EDUCATIONAL NETWORK RESOURCES IN JOURNALISM AND PUBLISHING: FEATURES OF THE SITES’ CONTENT AND DESIGN”, ITLT, vol. 32, no. 6, Dec. 2012.

Issue

Section

ICT focused pedagogical technologies and informative educational resources of single educational informative space