THE COLLEGE TEACHER’S PREPAREDNESS TO APPLY COMPUTERISING INNOVATIVE TEACHING TECHNIQUES

Authors

  • Olga M. Naumenko Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.33407/itlt.v12i4.79

Keywords:

computer, teaching techniques, teacher training

Abstract

Certain organising and pedagogical conditions of computerising innovation in teacher training at pedagogical colleges while running naturally ordered mathematics subjects are reviewed. Further recommendations are formed based on research work held at pedagogical colleges.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olga M. Naumenko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

младший научный сотрудник

References

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

Жалдак М. І. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів / Жалдак М. І., Лапінський В. В., Шут М. І. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 182 с.

Жук Ю. О. Використання засобів нових інформаційних технологій у навчальній дослідницькій діяльності / Ю. О. Жук // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – №3. – С. 4–7.

Жук Ю. О. Характерні особливості поведінки у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Комп’ютерно орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 4. – 2001.

Жук Ю. О., Соколюк О. М. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт. [Електронний ресурс] / Ю.О.Жук, О. М.Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2001. — Вип. 1. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html.

Жук Ю. О. Теоретико-метологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України. [Електронний ресурс] / Ю .О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2007. — Вип. 3. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html.

Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів. [Електронний ресурс] / Н. В.Морзе, Н. П.Дементієвська // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2001. — Вип. 1. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html.

Науменко О. М., Науменко Г. Г. Передумови впровадження комп’ютерно орієнтованих засобів навчання в навчальний процес педагогічного коледжу. [Електронний ресурс] / О. М. Науменко, Г. Г. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2008. — Вип. 2. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em6/emg.html.

Науменко О. М. Використання мультимедійних засобів у підготовці студентів педагогічних коледжів. [Електронний ресурс] / О. М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2008. — Вип. 4. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em8/emg.html.

Науменко Г. Г., Науменко О. М. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ. / Г. Г. Науменко, О. М .Науменко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2008. — № 8. — С. 6–10.

Науменко О. М. Особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання в процес підготовки вчителя у педагогічному коледжі. [Електронний ресурс] / О. М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em11/emg.html.

Савченко З. В. Основні вимоги до навчальних комп’ютерних програм в базовій середній освіті. [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. – 2008. – №3.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/emg.html. – Заголовок з екрану.

Сергієнко В. П., Шут М. І. Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання із загальної фізики. [Електронний ресурс] / В. П.Сергієнко, М. І. Шут // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. — 2001. — Вип. 1. — Режим доступу: www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html.

Стратегії реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Під заг. ред. В. Андрущенка; Розроблено за підтримки Програми розвитку ООН, Міжнародного фонду «Відродження», Ін-ту відкритого суспільства (Будапешт) – К.: КІС.

How to Cite

Naumenko, O. M. (2010). THE COLLEGE TEACHER’S PREPAREDNESS TO APPLY COMPUTERISING INNOVATIVE TEACHING TECHNIQUES. Information Technologies and Learning Tools, 12(4). https://doi.org/10.33407/itlt.v12i4.79

Issue

Section

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>