SYSTEMS OF EDUCATION ON MAINTENANCE OF EQUAL ACCESS TO QUALITY EDUCATION FOR LIFELONG LEARNING

  • Valeriy Yu. Bykov Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0002-5890-6783
  • Ivan M. Romashko Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
Keywords: information and communication technologies, lifelong learning, open education, training environment, uniform educational space, global information space of education systems

Abstract

In the article the up-to-date situation of education is analyzed, the new model of education – open education which answers to the lifelong learning principles and aims and to actual requirements of society, considering the use of information and communication technologies in education is considered; creation and development of such phenomena as the open educational environment, which is based on principles of open education is analyzed, there are conceptualized and determined such terms as «uniform educational space» and «global information space of education systems».

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Valeriy Yu. Bykov, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv

директор, член-корреспондент АПН Украины, доктор технических наук, профессор

Ivan M. Romashko, Institute of Information Technologies and Learning Tools of APS of Ukraine, Kyiv
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник

References

Биков В.Ю. Відкрита освіта і відкрите навчальне середовище // Теорія і практика управління соціальними системами / Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008.– №2. – С. 116-123.

Биков В.Ю. Основні принципи відкритої освіти // Педагогічні і психологічні науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах / Том 2. Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 67-81.

Биков В.Ю. Автоматизовані інформаційні системи єдиного інформаційного простору освіти і науки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 47-56.

Биков В.Ю., Жук Ю.О., Задорожна Н.Т., Кузнєцова Т.В., Овчарук О.В. Інформаційний освітній портал «Діти України» // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2004. – С. 5-17.

Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: світові тенденції: Колективна монографія; За ред. В.Ю. Бикова та О.В. Овчарук. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 292 с.

How to Cite
Bykov, V. Y., & Romashko, I. M. (1). SYSTEMS OF EDUCATION ON MAINTENANCE OF EQUAL ACCESS TO QUALITY EDUCATION FOR LIFELONG LEARNING. Information Technologies and Learning Tools, 8(4). https://doi.org/10.33407/itlt.v8i4.87
Section
Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>