(1)
Stryzhak, O. Y.; Slipukhina І. A.; Polikhun, N. I.; Chernetckiy, I. S. STEM-EDUCATION: MAIN DEFINITIONS. ITLT 2017, 62 (6), 16-33. https://doi.org/10.33407/itlt.v62i6.1753.