(1)
Kovalchuk, V. I.; Vorotnykova, I. P. MODELS OF THE USE OF DISTANCE LEARNING ELEMENTS IN SCHOOL. ITLT 2017, 60 (4), 58-76. https://doi.org/10.33407/itlt.v60i4.1763.