(1)
Bykov, V. Y.; Kuchanskyi, O. Y.; Biloshchytskyi, A. O.; Andrashko, Y. V.; Dikhtiarenko, O. V.; Budnik, S. V. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. ITLT 2019, 73, 293-306.