(1)
Bykov, V. Y. .; Kuchanskyi, O. Y. .; Biloshchytskyi, A. O.; Andrashko, Y. V. .; Dikhtiarenko, O. V. .; Budnik, S. V. . DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. ITLT 2019, 73 (5), 293-306. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3397.