(1)
Oliynyk, V. V.; Samoylenko, O. M.; Batsurovska, I. V.; Dotsenko, N. A. STEM-EDUCATION IN THE SYSTEM OF TRAINING OF FUTURE ENGINEERS. ITLT 2020, 80, 127-139.