(1)
Lapinskyi, V. V.; Mykytenko, P. V.; Halytskyi, O. V. DESIGN OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS USER INTERFACE. ITLT 2021, 85, 1-13.