(1)
Mykhalevych, V. M.; Tyutyunnik, O. I. DESIGN OF EDUCATIONAL PROBLEMS ON LINEAR PROGRAMMING USING SYSTEMS OF COMPUTER MATHEMATICS. ITLT 2013, 38 (6), 123-137. https://doi.org/10.33407/itlt.v38i6.896.