KADYKOVA, Iryna M.; DOTSENKO, Nataliia V.; SKACHKOV, Oleksandr M.; HUSIEVA, Yuliia Yu.; TYMOFIEIEV, Volodymyr O.; CHUMACHENKO, Ihor V. INFORMATION TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL MONITORING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF THE UNIVERSITY. Information Technologies and Learning Tools, [S. l.], v. 86, n. 6, p. 334–356, 2021. DOI: 10.33407/itlt.v86i6.3866. Disponível em: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3866.. Acesso em: 27 may. 2024.