[1]
O. V. Slobodyanyk, V. P. Fedorenko, V. O. Bolilyi, V. I. Dmytruk, and V. V. Kushnarov, “RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF USING SOFTWARE PRODUCTS FOR SIMULATION OF PHYSICAL PROCESSES”, ITLT, vol. 82, no. 2, pp. 199–214, Apr. 2021.