Vol 24, No 4 (2011)

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Minutes № 8, September 29, 2011)

Table of Contents

Theoretical and methodological backgrounds of innovation educational environment development: world's trends

Nina P. Dementievska
Nataliia V. Soroko

Theoretical, methodological and scientific backgrounds of computer-focused educational environment

Yuriy M. Bogachkov, Valeriy Yu. Bykov, Volodymyr M. Kukharenko, Pavlo S. Ukhan
Ludmyla Y. Humeniuk, Yuriy Ts. Zhydetskyy
Valentyna O. Kalibabchuk, Nataliia V. Stuchynska, Tetiana A. Lysenko
Alla V. Kilchenko
Galina P. Lavrentieva
Nikolay A. Meleshko, Svitlana M. Denysenko
Olga M. Naumenko
Khrystyna V. Sereda
Mariya P. Shyshkina
Larysa L. Familiarska
Dmytro E. Shchedrolosev

Learning tools in modern pedagogical systems

Volodymyr F. Zabolotnyi, Mykola I. Shut

ICT focused pedagogical technologies and informative educational resources of single educational informative space

Nina I. Holovchenko, Oleksandr M. Kalmykov
Oleksandr M. Kryvonos, Olga D. Manuylova
Stepan P. Labudko
Olena S. Sverchevska
Volodymyr P. Serhiienko, Igor S. Voitovich
Maria D. Tukalo