Vol 61, No 5 (2017)

DEDICATED TO THE 25TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Minutes №10, October 26, 2017)

In the photo: the regional stage of the young informatics tournament in Zhytomyr region 09.10.2017.

Table of Contents

The methodology, theory and history of the use of ICT in education

Liudmyla H. Havrilova, Yana V. Topolnik
1-14

ICT and learning tools in primary and secondary education

Volodymyr M. Kobysia, Nataliia V. Zarichanska, Olena P. Bobliienko
15-23

ICT and learning tools in vocational education and training

Iryna V. Androshchuk, Ihor P. Androshchuk
24-35
Kateryna P. Osadcha
36-49

ICT and learning tools in the higher education establishments

Anton M. Avramchuk
50-60
Olga I. Hurenko, Hanna M. Alekseeva, Hanna O. Lopatina, Nataliia V. Kravchenko
61-75
Anton Yu. Zabolotskii
76-83
Oleh Ye. Kaminskyi, Yuliia O. Yereshko, Serhii O. Kyrychenko
84-95
Dmytro Yu. Kasatkin, Yaroslav M. Rudyk, Anatolii V. Shostak
96-109
Halyna A. Kovalchuk
110-126
Ihor V. Korsun
PDF
127-139
Serhii V. Petrenko
140-150
Serhii O. Podlasov, Oleksii V. Matviichuk, Valentyn P. Bryhinets
151-161
Yaroslava B. Sikora
162-174
Nataliia M. Shulska, Nataliia M. Matviichuk, Yuriy V. Hromyk, Nataliia V. Kolenda, Nataliia Yu. Rymar
PDF
175-187

ICT to support psychological and educational research

Larysa I. Samchuk
188-195
Oleg M. Spirin, Liliia A. Luparenko
196-218

ICT in the management of education

Petro M. Boichuk, Olha L. Fast
PDF
219-232
Valerii H. Hrytsenko
233-244
Тetiana V. Kovaliuk, Volodymyr V. Pasichnyk, Nataliia E. Kunanets
245-260
Andrii O. Kravchenko
261-275