Vol 62, No 6 (2017)

DEDICATED TO THE 25TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Minutes №12, December 27, 2017)

Table of Contents

The methodology, theory and history of the use of ICT in education

Serhii D. Bushuiev, Valentyna M. Molokanova
1-15
Oleksandr Ye. Stryzhak, Іryna A. Slipukhina, Nataliia I. Polikhun, Ihor S. Chernetckiy
16-33

ICT and learning tools in primary and secondary education

Valeriy Yu. Bykov, Svitlana H. Lytvynova, Oksana M. Melnyk
34-46
Svitlana Yu. Harna
47-57

ICT and learning tools in vocational education and training

Svitlana M. Loboda, Svitlana M. Denisenko
58-69
Kateryna P. Osadcha, Hanna Yu. Chemerys
70-85

ICT and learning tools in the higher education establishments

Olena S. Beskorsa
86-97
Olena G. Glazunova, Olena G. Kuzminska, Tetyana V. Voloshyna, Taisia P. Sayapina, Valentyna I. Korolchuk
PDF
98-113
Maryna H. Yeshchenko
114-129
Victoria O. Koretska, Svitlana O. Shlianchak
PDF
130-139
Dave E. Marcial, Dae P. Habalo
PDF
140-150
Alexander V. Perig, Alexander A. Kostikov, Violetta M. Skyrtach, Ruslan R. Lozun, Alexander N. Stadnik
PDF
151-178
Olena A. Reshetnyak
179-191
Іryna A. Slipukhina, Taras V. Gedenach, Vyacheslav V. Olkhovyk
PDF
192-202
Valery G. Tylets, Tatiana M. Krasnyanskaya
203-215

Teachers training of secondary and vocational education establishments on the use of ICT

Marian F. Byrka
PDF
216-224

ICT to support psychological and educational research

Petro P. Vorobiyenko, Oksana A. Vasylenko, Nataliya I. Chepelyuk
PDF
225-239
Olena M. Semenoh, Olena V. Semenikhina, Dmytro S. Bezuhlyi
240-251

Open information and educational space and information protection

Tetiana Ya. Vdovychyn
252-263
Olena V. Matviiczuk-Yudina
264-276
Vasyl P. Oleksiuk, Olesia R. Oleksiuk
277-291