Vol 67, No 5 (2018)

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Minutes №11, October 25, 2018)

In the photo: pupils of the Gymnasium №172 "Nyvky" and Melikov Yevhenii Oleksiiovych - a student of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Lesson-acquaintance with modern technologies of 3D-modeling.

Table of Contents

The methodology, theory, philosophy and history of the use of ICT in education

Oleksandr M. Romanukha
1-12

ICT and learning tools in preschool education

Svetlana I. Semchuk, Nelia I. Skripnik, Bogdan I. Semchuk
13-30

ICT and learning tools in secondary education

Tetiana V. Bondarenko
31-43

ICT and learning tools in vocational education and training

Svitlana M. Amelina, Rostyslav O. Tarasenko
PDF
44-55
Andrii V. Balendr, Oksana I. Komarnytska, Ihor H. Bloshchynskyi, Oleksandr V. Didenko
56-71
Natalya M. Bidyuk, Halyna H. Oleskova
PDF
72-80
Andrii A. Kalenskyi, Viktor V. Melnyk
81-93
Oleksandr M. Korets
94-103
Kateryna P. Osadcha, Hanna Yu. Chemerys
104-120

ICT and learning tools in the higher education establishments

Valentyna I. Bobryts’ka, Svitlana M. Prots’ka
PDF
121-133
Tetiana M. Derkach
PDF
134-147
Oleksandr O. Dykhovychnyi, Nataliia V. Kruglova
148-160
Anna S. Drach
161-172
Tetiana M. Makhometa, Tetiana A. Vakaliuk, Iryna M. Tiahai
173-186
Olena I. Moskalenko, Oleksandr V. Didenko
PDF
187-198
Tamara B. Poyasok, Olena I. Bespartochna
199-212
Nataliia M. Rybka
213-225
Nataliia O. Sinelnikova
226-238
Oksana V. Tynkaliuk, Iryna Z. Semeriak
PDF
239-249

ICT and learning tools in the sphere of post-graduate education

Olena O. Mykhalchyk, Inna O. Nikolaesku, Nataliia M. Stepanova
250-263

Teachers training of secondary and vocational education establishments on the use of ICT

Oleksandra I. Yankovych, Kateryna M. Binytska, Volodymyr O. Ocheretnyi, Iryna I. Kuzma
264-276

Open information and educational space and information and data security

Volodymyr L. Buriachok, Volodymyr М. Bogush, Yurii V. Borsukovskii, Pavlo M. Skladannyi, Victoria Yu. Borsukovska
277-291