Vol 68, No 6 (2018)

The issue was approved by the Scientific Board of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Minutes №13, December 27, 2018)

In the photo: a master class "Internet of Things" from Cisco in the Zaporizhzhya Technical Lyceum within the framework of the Social Initiative "Open Academy of Engineering Knowledge".

Table of Contents

The methodology, theory, philosophy and history of the use of ICT in education

Valerii Yu. Bykov, Mariya P. Shyshkina
PDF
1-19
Oleksandr Yu. Burov, Olga P. Pinchuk, Mykhailo A. Pertsev, Yaroslav V. Vasylchenko
PDF
20-32

ICT and learning tools in vocational education and training

Oksana V. Klochko, Viktor M. Nagayev, Vitalii I. Klochko, Mykola G. Pradivliannyi, Lyubov I. Didukh
PDF
33-46

ICT and learning tools in the higher education establishments

Denys V. Borysenko
47-63
Yaroslav M. Hlynsky, Victoriia A. Ryazhska
64-76
Oleksandr O. Dykhovychnyi, Anna F. Dudko
77-86
Iryna S. Zinovieva, Volodymyr O. Artemchuk, Andrii V. Іatsyshyn
87-99
Oleksandr V. Malykhin, Olena M. Bondarevska
100-111
Oleksandr V. Malykhin, Valentyna A. Karpiuk
112-124
Dave E. Marcial
PDF
125-139
Viktor V. Oliynik, Oleksandr M. Samoylenko, Ilona V. Batsurovs’ka, Nataliia A. Dotsenko
140-154
Anna I. Pokulevska
155-165
Anna V. Trotsko, Yuliia M. Korotkova
166-180
Victor F. Shpagin
181-192

ICT and learning tools in the sphere of post-graduate education

Lyubov A. Kartashova, Natalia V. Bakhmat, Iryna V. Plish
193-205
Anatoliy I. Kuzminskyi, Оleksandr V. Kuchai, Olena A. Bida
206-217

ICT in the management of education

Sergiy D. Bushuyev, Denis A. Bushuev, Natalia S. Bushuyeva, Boris Yu. Kozyr
218-234
Volodymyr M. Moroz, Volodymyr P. Sadkovyi, Volodymyr M. Babayev, Svitlana A. Moroz
235-250

Post-graduate teachers and scientists training on the use of ICT

Maiia V. Popel
PDF
251-261

Open information and educational space and information and data security

Nataliia M. Avshenyuk, Valentyna I. Berezan, Natalya M. Bidyuk, Maria P. Leshchenko
PDF
262-272
Serhii V. Demedyuk, Tetyana S. Demedyuk
278-290
Svitlana M. Ivanova
291-305