How to get citation to an article?

Для статей, опублікованих у Томах №1 – 33, бібліографічний опис оформляється наступним чином:

1. Один автор
Богачков Ю. М. Системоутворювальні фактори системи дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: огляд [Електронний ресурс] / Ю. М. Богачков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 6 (26). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/609

2. Два автори
Спірін О. М. Педагогічний експеримент з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики засобами дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 5 (25). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/555

3. Три автори
Биков В. Ю. Ринкові інструменти інноваційного розвитку системи професійної освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, О. Е. Коневщинська, І. В. Мушка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 6 (26). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/596/464

4. Чотири автори
Проект положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] / Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, В. Ю. Кухаренко, П. С. Ухань // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 4 (24). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/450

 

Починаючи з Тому №34 введено нумерацію сторінок!
Для подальших випусків бібліографічний опис статтей матиме наступний вигляд:

1. Один автор
Буров О. Ю. Освітні мережі: погляд з боку людського чинника на кібер-безпеку [Електронний ресурс] / О. Ю. Буров // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 2 (52).– С. 144-156. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1398

2. Два автори
Овчарук О. В. Використання інструментів оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у країнах Європи [Електронний ресурс] / О. В. Овчарук, Н. В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 2 (52).– С. 133-143. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1391

3. Три автори
Спірін О. М. Сучасні вимоги і зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, Ю. Г. Носенко, А. В. Яцишин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 6 (56).– С. 219-239. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1526

4. Чотири автори
Вибір чисельних методів для моделювання динаміки систем [Електронний ресурс] / Т. Д. Панченко, І. А. Тузова, В. В. Челабчі, В. М. Челабчі // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 3 (53).– С. 98-108. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1387

5. П'ять і більше авторів

Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи [Електронний ресурс] / [В. В. Осадчий, В. С. Єремєєв, С. В. Шаров та ін.]. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – №6 (56). – С. 121–136. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1493