Author Details

Slіpukhіna, Іryna A., National Aviation University, Kyiv, Ukraine