Author Details

Petkova, Maryna O., Design -&- Research Institute "Molniya", National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, Ukraine