Author Details

Ryzhykova, Svitlana O., Stella Systems, Kharkiv, Ukraine